Norge i klemma

Norge havner i en ubehagelig rettslig klemme hvis norske soldater arresterer al-Qaida-soldater i Afghanistan.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Norske myndigheter fraskriver seg ansvaret for krigsfanger de norske soldatene tar i Afghanistan, sier leder i Amnesty Internasjonal i Norge, Petter Eide.

Norge og USA har ulike forpliktelser i forhold til Genhve-konvensjonen. Dermed kan Norge havne i et dilemma hvis norske soldater tar krigsfanger.

- Det er forskjell på forpliktelsene til en norsk og en amerikansk domstol. Hvis en norsk soldat tar en krigsfange, er det den norske stats ansvar. Og i motsetning til i USA er det etter norsk lov ikke snakk om dødsstraff. Derfor må norske myndigheter få garantier for at fangene vil få riktig rettsforfølgning, sier krigsadvokat for Sør-Norge og ekspert i folkerett, Terje Lund. Etter det Dagbladet forstår er det ikke inngått en avtale om rettsgarantier for krigsfanger.

Krever innsikt

Norge og USA er uenige om hvilken status al-Qaida- og Taliban-fangene i Afghanistan har.

Ifølge Kjell Magne Bondevik har fangene krav på en rettferdig rettsforfølgning. USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld ser ikke på fangene som krigsfanger, og ønsker å stille dem for en militær domstol. Her vil det ikke være noe krav til offentlig innsyn, og fangene risikerer dødsstraff.

SVs leder Kristin Halvorsen krever svar på hvilke avtaler som er gjort mellom Norge og USA.

Utenriksminister Jan Petersen forsikrer at norske soldater etterlever norsk rett og folkeretten.

- Dersom norske styrker skulle pågripe aktuelle personer i Afghanistan, vil de få beskyttelse som krigsfanger i samsvar med III Genhve-konvensjon og første tilleggsprotokoll, inntil en domstol eventuelt tar stilling til deres formelle status, sier Petersen.

Fangeoverføring

Det er ikke klart om Norge har en avtale med USA om hvordan fanger skal behandles.

- Norske styrker har retningslinjer som de skal forholde seg til hvis de tar krigsfanger. Men det er klart at Norge ikke sitter på kapasitet til å holde fangene i Afghanistan. De vil raskt bli overført til amerikanerne. Vi forutsetter at de behandler fangene etter gjeldende konvensjoner, sier pressetalsmann i FO, Kjell Grandhagen.

- Er ikke dette et dilemma for norske myndigheter?

- I en koalisjon er det normalt at alle landene som er med ikke har kapasitet til å drive en krigsfangeleir. Vi forutsetter at USA følger internasjonale forpliktelser, svarer major Grandhagen.