- Norge i trøbbel

Færre tar realfag og flere pensjonerer seg i god tid før pensjonsalderen. Norge kan ende i alvorlig trøbbel når oljehavet synker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sosiologiprofessor Ivar Frønes ved Universitetet i Oslo mener vi er i ferd med å bli et land hvor mottoet er: «Fordi vi fortjener det.»

ONSDAG DEBATTERTE

NHOs årskonferanse framtidas pensjonssystem. Nå roper professor Frønes et varsku mot at «yngre» eldre i stadig større antall tidligpensjonerer seg.

- I et samfunn med mindre hardt fysisk arbeid, arbeider færre 60- til 70-åringer enn for vel 30 år siden, til tross for at begge kjønn nå er i arbeid, helsa er bedre og levealderen økt. Faktisk pensjonsalder i kommunesektoren er omkring 56 år, sier Frønes.

HAN ADVARER MOT

det som kan bli en kommende generasjonskonflikt. Ikke bare skal de unge dekke 25- 30 års arbeidsfrihet for de eldre og middelaldrende, utgiftene til denne arbeidsfriheten vil også ramme skoler, forskning, barnehager, veier og sosialpolitikken for de svakeste.

- Vi vet at moderne arbeidsliv støter ut mennesker som gjerne vil ha arbeid. Det som tjener en bedrift, tjener ikke alltid landet. Men det er tendenser til å anse tidlig pensjon som en rettighet.

Sosiologiprofessoren mener det norske dilemmaet først og fremst er kulturelt betinget.

- Vi beveger oss mot en Kuwait-kultur, der kortsiktig konsum står i sentrum. Den lutheranske sliterkulturen er i ferd med å erstattes av en opplevelses- og nytelseskultur, og denne konsumorienterte kortsiktigheten slår også inn i politikken, sier Frønes.

Dette vil også prege politikerne og politiske beslutninger. Kortsiktige politikere gir oss en kortsiktig nasjonalpolitikk. Dette rammer de delene av norsk samfunnsliv som er avhengig av langsiktighet, ikke minst forskning, utvikling og innovasjon. De forskerne vi skal ha om 20- 30 år må utdannes nå.

- VI ER EN OLJENASJON

, men ressursene brukes i liten grad til utvikling. - Vi skaper ikke, vi konsumerer. Vi har for liten innovasjonsevne og mister realkompetanse og utviklingsmiljøer. Hvorfor er det så få norske studenter som søker til realfagene? 38 prosent av finske studenter studerte ved årtusenskiftet realfag, tekniske fag eller naturfag. I Norge var andelen ca. 17 prosent. At Finland har et matematikkprogram for skolen, mens vi i Norge primært satser på antimobbeprogram, er kanskje ikke tilfeldig. Det er uhyre viktig å motarbeide mobbing, men hva med framtidig produksjon og overlevelsesevne? spør Frønes.

- Vi er i ferd med å bli en nasjon av aristokrater. Og aristokrater har som kjent alltid hatt andre til å produsere for seg, sier han.