- Norge ikke lurt

- Norge ble ikke lurt, sa statsminister Bondevik da han i dag redegorde for den mislykkede Telia/Telenor-fusjonen i Stortinget. Avtalen strandet fordi svenskene brøt avtalen, mente statsministeren, som ikke innrømmet noen feil i saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Antydninger om at Norge er blitt lurt er å snu saken på hodet. Vi må legge til grunn at avtaler skal holdes, sa Kjell Magne Bondevik.

Det var en offensiv statsminister som gikk opp på Stortingets talerstol like etter kl. 10.00 i dag for å redegjøre for den havarerte fusjonen mellom Telia og Telenor. Han ville ikke innrømme noen feil, og beksyldte indirekte Sveriges rejgering for avtalebrudd.

Ikke rom for tvil

Bondevik mente Sveriges regjering helt og holdent var inne med den norske tolkningen av avtalen, og henviste til omfattende korrespondanse og møtevirksomehet, og ikke minst at samferdselsdepartementet i juni sendte 50 utgaver av sin proposisjon om fusjonen til det svenske næringsdepartmentet.

Rosengrens departement kom med enkelte innsigelser til innholdet og Norges forståelse av avtalen, men ingen innsigelser som gjaldt de omstridte stemmereglene.

- Vi sikret oss så godt som mulig, sa Bondevik, og mente regjeringen ikke hadde noen grunn til å tro at deres tolkning av avtalen var feil.

Som sannhetsbevis dro han fram et intervju med styreformann Jan-Åke Kark i Telecom Revy tidligere i høst. Der svarte Kark i følge Bondevik at han ikke kunne bruke sin dobbeltstemme til å avgjøre de betente lokaliseringsspørsmålene.

Bondevik godtok heller ikke kritikk for at stemmereglene i aksjonæravtalen ikke ble brakt inn i selskapets vedtekter.

- Slik aksjonæravtalen er utformet, og ut fra mitt selvsagte utgangspunkt at en avtale binder de parter som har undertegnet den, er det min klare vurdering av det verken var nødvendig eller hensiktsmessig å vedtektsfeste stemmerettsbestemmelsene, konkluderte Bondevik.

Både norske og svenske juridiske rådgivere regjeringen benyttet seg av mente at det ikke ville være hensiktsmessig å innarbeide aksjonæravtalens stemmeregler i selskapets vedtekter.

- Slike aksjonæravtaler mellom eiere er helt vanlig, og disse går foran aksjelovens bestemmelser.

Lokalisering eller relokalisering?

Debatten rundt avtalens bruk av ordet «relokalisering» i stedet for «lokalisering» ble også avvist.

- For det første var jo selskapenes eksisterende forretningsområder allerede lokalisert i Sverig og Norge, og skulle dermed relokaliseres. For det andre blir det nokså meningsløst hvis lokalisering kunne avgjøres med simpelt flertall, mens senere relokaiseringer ville kreve kvalifisert flertall.

Nei til søksmål

Bondevik avviste også kritikken mot at en hadde frasagt seg muligheten til å gå til søksmål mot Sverige.

- En rettsprosess kunne vart i årevis, og skapt store sår mellom landene.

- Det ville uansett fort bli fremmet motkrav, og det å ha et mulig erstatningskrav mot seg ved en børsintroduksjon ville utvilsomt føre til verdiforringelse for Telenor, sa Bondevik.

Kun på ett punkt, hvorvidt Norge hadde erfarne nok forhandlere, nærmet Bondevik seg noe som kunne ligne selvkritkkk, men ville ikke gi noe særlig her heller:

- Så langt jeg kjenner til er dette første gang to statsselskaper skulle slås sammen over landegrensene, og derfor hadde vi på norsk hold ikke erfaring med slike prosesser.

Ap: - Kritikkverdig

Arbeiderpartiets leder Torbjørn Jagland mener Bondeviks redegjørelse ikke ga fullgode svar.

- Hvordan har det vært mulig å få Norge inn i et slikt kaos? spurte han. Selv støttet Jagland regjeringens forståelse av avtalen, men mente at høstens brevveksling mellom ministrene Rosengren og Fjærvoll viste at det var uklarhet rundt forståelsen.

- Det er kritikkverdig at det ikke ble brakt klarhet i denne uklarheten.

Men Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen var godt fornøyd. Han la det hele og fulle ansvar på den svenske regjeringen. Han hadde lyst til at Stortinget skulle vedta et forslag som beklaget svenskenes oppførsel, og mente at statsministeren i klartekst burde si at sammenbruddet kom fordi den svenske regjeringen ikke overholdt sin del av avtalen.

<B>HÅPET ER LYSERØDT: Bondevik innrømmet ingen feil i dagens Telia/Telenor-redegjørelse, men vil ikke spå noe om utfallet av saken i Stortinget.