DOMMEN FALLER TORSDAG: Norge har tradisjon for å rette seg etter en eventuell fellende dom ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men vinner massedrapsdømte Anders Behring Breivik fram mot Norge når dom i hans sak faller torsdag, har staten mulighet til å bringe saken inn for storkammerbehandling. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
DOMMEN FALLER TORSDAG: Norge har tradisjon for å rette seg etter en eventuell fellende dom ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men vinner massedrapsdømte Anders Behring Breivik fram mot Norge når dom i hans sak faller torsdag, har staten mulighet til å bringe saken inn for storkammerbehandling. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Norge kan anke hvis Breivik vinner fram

Dersom massedrapsdømte Anders Behring Breivik vinner mot Norge i Strasbourg torsdag, kan staten anke saken inn for storkammerbehandling.

Breivik er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011 der 77 mennesker ble drept.

Omfanget av isolasjon og kontroll i fengselet bryter med menneskerettighetene, mener Breivik. Etter å ha tapt på alle punkter i Borgarting lagmannsrett og fått anken avvist av Høyesterett, klagde Breivik – som har byttet navn til Tjotolf Hansen – saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Torsdag faller dommen.

Folkerettslig bundet

Professor Jon Petter Rui ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø sier til NTB at det er relativt sjelden, men ikke unikt, at vestlige demokratiske stater blir dømt for brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig og uverdig behandling.

- Skulle Breivik vinne fram i saken mot Norge, så er staten folkerettslig bundet til å iverksette tiltak som gjør at menneskerettighetene ikke brytes.

- En eventuell fellende dom sier sjelden noe konkret om hvordan nasjonalstaten skal opptre for ikke å bryte menneskerettighetene, sier Rui.

Han legger til at Norge har tradisjon for å rette seg etter Strasbourg.

Storkammer

Staten, ved regjeringsadvokaten, har likevel en mulighet til å anke en eventuell fellende dom ved Menneskerettighetsdomstolen.

- Norge kan begjære en såkalt storkammerbehandling av saken. Det innebærer ny behandling med flere dommere. Som oftest bruker man da å ha muntlige forhandlinger, altså innlegg fra staten og fra klager etterfulgt av eventuelle spørsmål fra dommerne. Det skjer for åpen rett, sier Rui.

Jussprofessoren poengterer at det ikke ligger til hans rolle å ha noen mening om hvilket utfall som er sannsynlig i Breiviks sak mot Norge.