Norge kan få gigantkrav

Norge og andre vestlige land kan bli holdt økonomisk ansvarlige dersom det skjer en atomkatastrofe på russisk jord. Derfor holdes flere hundre millioner kroner til atomsikring på Kolahalvøya tilbake.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Problemet er at bidragsyterne kan bli møtt med et økonomisk ansvar dersom noen blir skadd ved et atomuhell, opplyser underdirektør Olav Berstad ved Utenriksdepartementets seksjon for globale miljø- og atomsaker til Dagbladet.

Berstad er med i utenriksminister Knut Vollebæks delegasjon som i dag blant annet skal befare Atomflots anlegg i Murmansk. Ved kaia i storbyen ligger fartøyet Lepse fullstappet med radioaktivt avfall.

Underdirektør Berstad opplyser at det nå er en prioritert oppgave for Norge å få avklart de kjernefysiske ansvarsforhold internt i Russland.
Norge holder tilbake en bevilgning til Kola atomkraftverk i påvente av en slik klargjøring.

Tiltak må vente

Russland har undertegnet, men ikke ratifisert, en internasjonal konvensjon som pålegger eierne av atomreaktorene erstatningsansvar. Slik forholdene er i dag, kan en stat som bevilger midler til atomsikring og -opprydding, i verste fall bli møtt med krav om økonomisk erstatning dersom det skjer et uhell med stort skadeomfang.
Vestlige land venter utålmodig på at Russland skal erkjenne ansvar for de skader et reaktorhavari kan påføre omgivelsene. Ingen tør satse gigantbeløp under trusselen om å bli møtt med gigantkrav dersom det skulle gå galt.

- Uten at dette blir løst, kan vi heller ikke iverksette store prosjekter som det internasjonalt er avsatt flere hunder millioner kroner til. Det trengs også forsikringsordninger og klare regler for økonomisk kompensasjon. Og en avklaring av disse forholdene må tas opp i russisk lovgivning, sier Olav Berstad.

Avtale med
Nordflåten

På Kolahalvøya fins verdens største konsentrasjon av atomvåpen. Brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall lagres under tvilsomme forhold. Vestlige eksperter har funnet flere risikable faktorer ved atomkraftverket.
Men alt er ikke svart, det skjer positive ting. Dagbladet får opplyst at Nordflåten trolig vil gå med på å definere sitt radioaktive avfall som et sivilt ansvar. Det er et stort framskritt, fordi det er langt lettere å oppnå avtaler med sivile myndigheter enn med et lukket militært system.