Norge kan ikke ødelegge Syrias kjemiske våpen

Norge er ikke i stand til å ødelegge de kjemiske våpnene i Syria innen vedtatte tidsfrister og har derfor sagt nei, i samråd med USA, sier utenriksminister Børge Brende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var flere grunner til denne avgjørelsen, ifølge utenriksministeren, og det var en regjeringsavgjørelse. Stortinget er også konsultert.

- Med basis i de tidsfristene som Sikkerhetsrådet i FN har satt, ville Norge ikke ha tid til å gjennomføre arbeidet, sier Børge Brende.

Flere hindre
- Vi har ikke vært i stand til å finne egna havn for ilandføring. Norge har ikke på kort sikt den kapasiteten som trengs. Når det gjelder forbrenning av organisk avfall, så sender vi dette nå til andre land som har anlegg for dette. Vi har ikke et såkalt hydrolyse-anlegg. Og ikke alle juridiske ansvarsforhold lot seg klarlegge, sier Brende videre.

Hydrolyse-anlegg trengs for å ødelegge nervegasser.

Avgjørelsen ble tatt i nær samforstand med USA, som kom med denne overraskende forespørselen til Norge. Men utenriksministeren vil ikke svare på spørsmål fra Dagbladet om han snakket med USAs utenriksminister, John Kerry, direkte da avgjørelsen ble tatt.

Både den forrige og den sittende regjeringa vurderte forespørselen grundig. Og man har hentet inn råd fra sakkyndige og trukket inn flere departementer; Justis-, Miljø- og Forsvarsdepartementet har i tillegg til Utenriksdepartementet vært med i vurderingene.

Hastet
- Vi måtte ta en avgjørelse raskt for ikke å forsinke arbeidet i Syria. Man kan spørre om hva vi kunne ha gjort dersom vi hadde fått flere måneder på oss. Men det er Sikkerhetsrådet som har satt tidsfristene og bare Sikkerhetsrådet som kan endre dem, understreker Brende.

- Det er i løpet av det siste døgnet vi har fått avklart alle spørsmålene. Verken den forrige eller denne regjeringa har tatt lett på dette særdeles viktige spørsmålet, legger han til.

Annen hjelp
Hovedpoenget er at Norge kan bidra bedre på andre områder, økonomisk, med personell, våpeninspektører og å støtte opp under arbeidet til Organisasjonen for Forbud mot Kjemiske Våpen i Syria, ifølge Brende.

Norge er nå den sjette største bidragsyteren når det gjelder å hjelpe syrerne og vil fortsette med å hjelpe der det er mulig. Syrerne gjennomlever nå en borgerkrig som har ført til den største humanitære katastrofen etter andre verdenskrig med rundt 6,5 millioner mennesker på flukt fra sine hjem, enten i utlandet eller inne i landet.