Norge med i OSSE-troikaen

København (NTB-Ole Ludvig Nymoen): En smilende og fornøydutenriksminister Knut Vollebæk takket for tilliten etter at OSSE-møtet i København i dag tildelte ham formannsvervet i organisasjonen for 1999.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi vil få en god anledning til å markere oss, og Norge kan være med på å prege Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa de neste årene. Samtidig blir Norge en viktig aktør i internasjonal politikk, sa Vollebæk etter møtet.

Den avtroppende OSSE-formannen, Danmarks utenriksminister Niels Helveg Petersen, understreket at utenriksministermøtet i København har vært konstruktivt og nyttig - særlig fordi det lyktes å finne fram til et rammeverk for en sikkerhetspakt i tillegg til at økonomien er sikret fram til utgangen av år 2000, etter en prosentvis bidragsskala som bygger på FN-modellen.


Mye av oppmerksomheten vil imidlertid fortsatt være konsentrert om Balkan-regionen, med Bosnia og Kosovo som de viktigste urosentra.

Sikkerhetspakten


Sikkerhetspakten skal det arbeides videre med ved OSSE-hovedkvarteret i Wien, men retningslinjene ble klare under hard tautrekking natt til fredag. Det er viktig for OSSE å komme tidlig inn i en gryende konflikt samtidig med at et apparat for krisehåndtering skal være på plass.
Samspillet med andre sikkerhetsorganisasjoner blir viktig, og Russlands ønsker om å skyve NATO mer ut på sidelinjen er ikke aktuell politikk. Det vil være et bærende prinsipp at alle land står fritt til å slutte seg til den sikkerhetsorganisasjon de måtte ønske.
- Arbeidet med sikkerhetspakten vil gå for fullt neste år, og vårt ønske er at det meste skal være på plass før Norge overtar formannsvervet i 1999. Dermed kan sikkerhetspakten danne grunnlag for vår virksomhet i formannskapstiden, sier Vollebæk.

Mange oppgaver


Selv om arbeidet med sikkerhetspakten er viktig, må det ikke trekke oppmerksomheten bort fra OSSEs kjerneoppgaver, som fortsatt vil være kontroll med avvikling av valg, demokratibygging og arbeidet for menneskerettigheter, mener Vollebæk.
Helveg Petersen var meget fornøyd med at det er funnet en løsning på vanskelighetene med å få en fast OSSE-representasjon i Hviterussland, og han la også stor vekt på at det er enighet om en høykommissær innen OSSE for en fri og uavhengig presse. Denne stillingen går til en tysk sosialdemokrat.
Arbeidet med rustningskontroll for hele det tidligere Jugoslavia er godt i gang. Her har den tidligere norske forsvarssjef, general Vigleik Eide, stått sentralt.
Mye militært materiell er blitt ødelagt i dette området - totalt 6.600 stridsvogner, panserkjøretøyer, kampfly og helikoptre.
Dette arbeidet hører inn under artikkel 5 i Dayton-avtalen for Bosnia, og det er den franske ambassadør Henry Jacolin som skal ha det videre ansvar for å føre forhandlingene om fred og stabilitet for Balkan-området videre.

Neste toppmøte


Tid og sted for neste OSSE-toppmøte er ikke fastsatt, men må være avgjort før april neste år. Det kan bli i desember 88, men det kan også bli utsatt til 1999. Tyrkia har foreslått at neste toppmøte holdes i Istanbul, men det møter visse motforestillinger.
- Det er ikke så mye uenigheten om når og hvor et toppmøte skap holdes som hindret et vedtak i København. Men sikkerhetspakten skal formelt undertegens på neste toppmøte og i mars vil man vite mer om når den eventuelt kan være klar, sier Vollebæk.
Norge arrangerer gjerne neste toppmøte, i alle fall hvis det faller sammen med formannskapet i 1999. - Dette har jeg klarert med min statsminister, understreker Vollebæk, men legger til at Norge ikke vil stille seg i veien for at andre land påtar seg vertsrollen.