Norge på selvmordstoppen

Hvert år begår mer enn 500 mennesker selvmord i Norge. Stadig flere unge prøver å ta livet av seg. Likevel mangler mange sykehus rutiner for behandling av selvmordspasienter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder selvmord. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at i 1997 tok 533 nordmenn sitt eget liv. Av dem var 387 menn. I perioden 1986-1990 tok i gjennomsnitt 651 mennesker livet sitt hvert år. Og det blir stadig flere yngre.

I 1999 avsluttet Statens helsetilsyn sin handlingsplan mot selvmord. Fra januar 2000 ble det etablert et treårig oppfølgingsprosjekt under ledelse av helsetilsynet. I statsbudsjettet for 1999 og 2000 står følgende:

«... Det vil være nødvendig med videre arbeid for å etablere gode, og godt nok forankrede rutiner for oppfølging av mennesker innlagt etter selvmordsforsøk. Særlig høy selvmordsfrekvens i enkelte grupper ved utgangen av handlingsplanen tilsier fortsatt satsing...»

Likevel er prosjektet avspist med 7,7 millioner kroner per år - fordelt på ressursmiljøer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Hull i helsevesenet

- Det har vist seg å være store hull i norsk helsevesen når det gjelder behandling av selvmordspasienter, sier Nils Petter Reinholdt, prosjektleder for «Tiltak mot selvmord».

Helsevesenet har vært en av de høyest prioriterte oppgavene til prosjektgruppa.

- I løpet av denne treårsperioden skal alle landets sykehus få på plass forpliktende oppfølging og behandlingsrutiner for mennesker som legges inn etter selvmordsforsøk. Der fins et betydelig forbedringspotensiale. Dagens rutiner er ikke gode nok, og helsevesenet må settes i bedre stand til å takle denne pasientgruppen, sier Reinholdt til Dagbladet.

Mangler midler

Et annet satsningsområde er etterlatte. I fjor ble det etablert en egen landsforening for etterlatte ved selvmord, og i dag jobbes det med å etablere fylkesgrupper over hele landet. Samtidig er todagerskurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» i ferd med å spre seg landet rundt.

Problemet er at pengene ikke strekker til.

- Vi har ikke hatt separate prosjektmidler til nå, men det jobber vi med å få frigjort. Da kan vi jobbe med konkrete tiltak. Barn og unge er et av satsningsområdene, det samme er lesbiske og homofile, sier Reinholdt.