- Norge plikter å beskytte Krekar

AMSTERDAM/OSLO: Mulla Krekars advokater mener norske myndigheter har brutt internasjonale konvensjoner og forpliktelser ved å fraskrive seg ansvaret for mannen som har hatt opphold i Norge i 11 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag går fristen ut for mulla Krekars advokater til å svare på UDIs forhåndsvarsel om utvisning av 46-åringen. Etter et møte med Krekar i ettermiddag vil svaret sendes til direktoratet.

- I vårt svar tar vi et kraftig oppgjør med norske myndigheter. I 1991 aksepterte norske myndigheter Krekar som flyktning. Ved å gjøre det tok de på seg plikten til å beskytte ham, og de ga ham et fristed, sier advokat Arvid Sjødin til Dagbladet.

- Reell utvisning

- Når han så får problemer i Nederland, beskytter de ham ikke, slik de har plikt til ifølge FNs konvensjoner, men de svarer med et varsel om utvisning. I realiteten er det en reell utvisning, fordi de har gitt klare signaler til Nederland om at Krekar er en uønsket person i Norge.

Sjødin mener dette er et politisk ansvar som kommunalminister Erna Solberg må ta.

Nektes innsyn

Advokatene som forsvarer Krekar, har ikke fått innsyn i dokumentene som UDI baserer sitt foreløpige utvisningsvedtak på. Alle søknader har blitt avslått med begrunnelse i hensynet til rikets sikkerhet og hensynet til en tredje stat, sier Krekars andre norske advokat, Brynjar Meling, til Dagbladet.

Uten innsyn i dokumentene er det umulig for advokatene å svare på vedtaket ved å motbevise anklagene til UDI.

- Det er klart det ligger mer i denne saken enn det de dokumentene vi får se, gir grunnlag for. At Krekar skal ha brutt immigrasjonsregler og forstyrret offentlig orden i Nederland, utgjør ingen fare for Norge, sier Sjødin

- Advokaten har fått tilgang til de opplysningene som ligger til grunn for vedtaket. Saken er unntatt offentlighet etter forvaltningsloven, og vi kommenterer ikke advokatens påstander, sier Erna Solberg.

{$4027} Se leder side 2

OPPRØRT: <P>Advokat Arvid Sjødin.