PÅ VERSTINGTOPPEN: Norge topper verstinglista for retur av asylsøkere til Hellas.  Folkehjelpen mener det strider i med menneskerettighetene fordi Hellas ikke gir asylsøkerer det juridiske vernet de har krav på. Dette bildet er tatt da tretti irakiske menn med endelig avslag på asylsøknaden ble tvangssendt fra Gardermoen til Bagdad. Foto: Politiets Utlendingsenhet
PÅ VERSTINGTOPPEN: Norge topper verstinglista for retur av asylsøkere til Hellas. Folkehjelpen mener det strider i med menneskerettighetene fordi Hellas ikke gir asylsøkerer det juridiske vernet de har krav på. Dette bildet er tatt da tretti irakiske menn med endelig avslag på asylsøknaden ble tvangssendt fra Gardermoen til Bagdad. Foto: Politiets UtlendingsenhetVis mer

Norge returnerer flest asylsøkere til Hellas

Folkehjelpen mener Norge bryter menneskerettighetene ved å returnere asylsøkere til kriserammede Hellas.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet): Norge er det landet i Europa som returnerer flest asylsøkere til Hellas. Hittil i år har 186 asylsøkere blitt returnert til landet, viser tall fra Politiets utlendingsenhet.  

Krever stans av retur Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og NOAS krever nå en stans i returen av asylsøkere til landet. De setter spørsmålstegn ved behandlingen og den rettslige beskyttelsen asylsøkerne får i Hellas.  

- Nesten ingen asylsøkere innvilges beskyttelse i Hellas, behandlingene av søknadene er uten rettssikkerhetsgarantier, de fleste blir henvist til å bo på gata eller må bo under uverdige forhold, forklarer Rolf Vestvik, leder for samfunns- og informasjonsavdelingen i Flyktninghjelpen, til Dagbladet.  

Ifølge Dublinforordningen,kan man returnere asylsøkere til det landet de først kom til. Dette er ment for å forhindre at asylsøkere søker om asyl i flere europeiske land.  

Vestvik mener Norge misbruker ordningen:  

- Det heter at man kan returnere til det første landet man kom til, det sier ikke at man skal. Gitt situasjonen i dag, bør man stanse returen til Hellas, og heller ta asylprosessen i Norge, mener Vestvik. 

Fra februar til april i år ble 170 asylsøkere returnert til Hellas, 50 av disse var sendt ut fra Norge. Neste land på lista, Østerrike, returnerte langt færre enn Norge, og sendte bare 33 asylsøkere tilbake til Hellas.

- Vi ser at Norge bryter med FNs anbefalinger i sin iver etter å føre en strengere asylpolitikk. Vi er opptatt av å sikre asylsøkerne rettigheter, og mener de ikke får det i Hellas. Dermed er det Norges ansvar å gi de disse rettighetene.  

UNE godkjenner Februar i år avgjorde Utlendingsnemda (UNE) at asylsøkere som har vært i Hellas før de kom til Norge, kan returneres dit. Dette til tross for at UNE erkjente at det greske systemet er sviktende og mangelfullt på flere områder.  

STANS I RETUR: Rolf Vestvik, leder av smafunns- og informasjonsavdelingen i Flyktninghjelpen, krever at Norge umiddelbart stanser returen av flyktninger til Hellas. Foto: SV
STANS I RETUR: Rolf Vestvik, leder av smafunns- og informasjonsavdelingen i Flyktninghjelpen, krever at Norge umiddelbart stanser returen av flyktninger til Hellas. Foto: SV Vis mer

Ifølge Flyktninghjelpen er dette stikk i strid med anbefaling fra FNs høykommissær for flyktninger og domsavsigelser i menneskerettighetsdomstolen.  

- Vi har en annen vurdering enn UNE. Vi setter spørsmålstegn ved faktagrunnlaget til UNE når de mener dette er tilrådelig, sier Vestvik til Dagbladet.  

Også greske myndigheter har reagert på strømmen av asylsøkere som returneres til landet. De har bedt om hjelp til å behandle det de mener er en uforholdsmessig del av ansvaret for asylsøkere som kommer til Europa.

- Etter finanskrisa, som ødela gresk økonomi, er det ingen grunn til å tro at forholdene blir bedre med det første. Norge kan ha et økonomisk ansvar overfor Hellas til å ta sin del av ansvaret, mener Vestvik.  

Må Storberget bli dømt? Nylig avsa Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen en dom som satte en stopper for retur av tre flyktninger fra Danmark.

I mai ble det også avsagt en dom i Frankrikes øverste forvaltningsdomstol som tilsa at retur til Hellas er et brudd på Flyktningkonvensjonen.

Domstolen mente det var uforsvarlig å returnere mennesker som risikerer forfølgelse i sitt hjemland til Hellas, siden landet ikke respekterer asylsøkeres rettigheter.  

Flyktninghjelpen spør seg om justisminister Knut Storberget også må få en dom mot seg, før han vil stanse utsendingen av asylsøkere til kriserammede Hellas:  

- Norge bør, uten eksternt press, men på eget initiativ stanse returen til Hellas i denne perioden. Vi har nok informasjon til å si at forholdene i landet ikke er tilrådelig.    

- Galt av Norge Flyktninghjelpen får støtte av en av verdens ledende eksperter på asyljuss.

Under en konferanse arrangert av UDI tidligere i år, sa den amerikanske-kanadiske jussprofessoren James C. Hathaway ved universitetet i Michigan at det er galt av Norge å returnere asylsøkere til Hellas.  

- Hellas har ingen troverdig asylpolitikk. Slik situasjonen er i Hellas, kan ikke Norge returnere asylsøkere til Hellas med henvisning til Dublin-traktaten, sa Hathaway, ifølge NTB. 

- Hellas har ikke tatt tak i de problemene som er blitt påpekt i asylsystemet, og kommer heller ikke til å gjøre det med den økonomiske situasjonen landet er i, understrekte Hathaway.

KRITISERT: Justisminister Knut Storberget får kritikk for å returnere asylsøkere til Hellas. Norge er det landet som returnerer flest. Foto:  Jacques Hvistendahl/Dagbladet
KRITISERT: Justisminister Knut Storberget får kritikk for å returnere asylsøkere til Hellas. Norge er det landet som returnerer flest. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet Vis mer