Norge satser store summer på Sellafield

Den norske stat har satset store summer på atombrenselfabrikken i Sellafield. Det kan bety at miljøvernminister Børge Brende må ta seg en prat med finansminister Per-Kristian Foss for å høre om han kan fortsette sin vendetta mot Sellafield-anlegget i Storbritannia.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser seg at statseide Statkraft og Statens Petroleumsfond sammen og hver for seg er tungt inne i selskaper som ønsker å kjøpe MOX-brensel (en blanding av uran og plutonium) fra det meget kontroversielle anlegget Sellafield.

  • Statkraft eier om lag 35 prosent av det svenske selskapet Sydkraft, som igjen eier vel 50 prosent av Oskarshamns kjernekraftverk (OKG). Dette selskapet truer nå svenske myndigheter med erstatninger i hundremillionersklassen dersom de ikke får importere MOX fra Sellafield.
  • Statens Petroleumsfond er inne med om lag 400 millioner kroner i det store, tyske energiselskapet EON. EON eier om lag 60 prosent av Sydkraft. Også EON har stått fram og anbefalt storskala MOX-produksjon i Sellafield.
  • Som om ikke det er nok får norske vitenskapsmenn i Halden arbeide fritt med utvikling av atombrenselet MOX - i samarbeid med Sellafield-kunden British Energy.

«Alt henger sammen med alt,» som Gro Harlem Brundtland slo fast allerede for ti år siden.

Brendes vendetta

Dette setter miljøvernminister Børge Brendes intense kamp mot Sellafield-anlegget i et merkelig lys.

Selv om Brende i hovedsak kjemper mot atomutslippene fra reprosesseringsanlegget i Sellafield, har han også kjempet med nebb og klør mot at Sellafield skulle få starte storskala MOX-produksjon.

MOX står for Mixed Oxide Fuel, en blanding av uran og plutonium som flere store atomkraftnasjoner planlegger å ta i bruk som atombrensel.

Blant dem er svenske Oskarshamns kjernekraftverk (OKG), som i åra 1975 til 1982 sendte avfall til Sellafield for reprosessering. Resultatet ble 832 kilo plutonium, som i dag lagres ved Sellafield. OKG har siden 1998 bedt svenske myndigheter om å få importere cirka 100 brenselselementer i form av MOX-brensel, men har fortsatt ikke fått tillatelse fra miljømyndighetene.

11. februar slo OKG i bordet og truet svenske myndigheter med et erstatningskrav på mellom 250 og 300 millioner kroner dersom svenske myndigheter står fast på importforbudet.

Saken er delikat, ikke minst fordi Norge gjennom Statkrafts og EONs eierandeler i Sydkraft er sterkt involvert i saken.

Som om ikke det er nok har Petroleumsfondet også investert 65 millioner kroner i British Energy, som har et omfattende samarbeid med Sellafield-anlegget og selskapets MOX-fabrikk.

Peker på Norge

Det har ikke gått svenske medier hus forbi at Norge er tungt inne på eiersiden i Sydkraft. 16. februar raljerte Göteborgs-Posten over miljøvernminister Børge Brendes Sellafield-opptreden i Lofoten i forrige måned.

«Det Børge Brende ikke sa var at den norske stat, gjennom Statkraft, eier 35,1 prosent av aksjekapitalen i Sydkraft, som i sin tur er majoritetseier av OKG. Den norske staten er altså indirekte deleier av det brenselet som Oskarshamn ønsker å importere fra Sellafield,» skrev den svenske avisa.

Og OKG-sjef Patric Ramberg uttalte friskt til samme avis at den norske regjering - gjennom sine eierposter - bør gi aktiv støtte til OKGs søknad om å få importere dette brenselet.

DETTE ER VI IMOT: men den norske stat satser store summer på Sellafield-kraftverket likevel.