- Norge sier ja til en ulovlig krig

BERGEN (Dagbladet): - Det bør i høyeste grad bekymre politikerne at Norge, via NATO, er innstilt på å gå til ulovlig krig mot Jugoslavia.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge viser samtidig at de gir blaffen i Russland som har sagt at de i Sikkerhetsrådet vil legge ned veto mot væpnet maktbruk i Jugoslavia.

Høyskolelektor i krigsrett og folkerett ved Sjøkrigsskolen i Bergen, Egill Aarø, frykter hvordan den sårede bjørnen i øst takler å bli ydmyket og overkjørt når deres serbiske fetter nå trues med angrep. Aarø frykter at trusselen om angrep kan bane vei for en oppblomstring av den kalde krigen.

- Kan neste ulovlige humanitære intervensjon rettes mot Israel på grunn av den folkerettsstridige aktiviteten på Vestbredden? Hittil har Israel kunnet ture fram i ly av USAs vetorett.

Norge i krig

- Det er bare Sikkerhetsrådet som har lovlig hjemmel (reservasjon for forsvarskrig) til å vedta bruk av makt i en konflikt. Denne konflikten er ikke behandlet av rådet.

Aarø mener at Norge derfor riskerer, sammen med flere nasjoner, å være i krig med Jugoslavia når tidsfristen de vestlige land har gitt Slobodan Milosevic utløper klokka 07.00 norsk tid lørdag.

- Avkledd keiserens (les: Bondevik) klær er den folkerettslige realitet at Norge, via NATO, vil gå til ulovlig angrepskrig mot Jugoslavia. Norge er dermed med på å bruke NATO til ulovlige formål. Dommene mot de tyske krigsforbryterne, Nürnberg-prosessen, bygger blant annet på at angrepskrig er et alvorlig brudd på Folkerettens regler.

- Dette utløser etter mitt syn flere skremmende problemstillinger.

Serbiske motangrep

- Sjefen for Politiets overvåkingstjeneste (POT), Per Sefland, har uttalt i media at POT må øke beredskapen mot mulig terrorisme fra serbisk side. Aarø minner om at uansett om et angrep er berettiget eller ikke, så står man unektelig overfor en krig, og da gjelder reglene for krigføring.

Aarø mener videre at personell fra Telemarksbataljonen som befinner seg i Bosnia, under gitte vilkår, må regne med angrep fra serbiske styrker.

- Har man villet krigen, følger krigshandlinger med på kjøpet.

- Ikke overbevisende

Aarø mener et angrep mot Jugoslavia må begrunnes etisk fordi det er vanskelig å finne noen holdbar rettslig begrunnelse.

- Så langt synes ikke argumentasjonen å være særlig overbevisende. Å synes synd på befolkningen i et område kan på ingen måte være nok til at jussen må vike.

- Det er mange folkegrupper det er synd på, men man kan ikke gå til uhjemlet krig hver gang, eller bare når noen skriker høyt nok, sier Aarø.