Norge stanser våpeneksporten til Emiratene

Utenriksdepartementet har besluttet å stanse eksporten av våpen til De forente arabiske emirater som følge av landets krigføring i Jemen.

- Etter en helhetlig vurdering av situasjonen i Jemen og av den økende risikoen knyttet til De forente arabiske emiraters militære engasjement i Jemen, besluttet Utenriksdepartementet 19. desember 2017 å suspendere gyldige lisenser for A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater, opplyser UD.

- Nye eksportlisenser av A-materiell til De forente arabiske emirater vil i denne situasjonen ikke bli innvilget, heter det videre.

NTB