Norge tilbyr ett transportfly

Norge stiller til rådighet ett transportfly av typen Hercules C 130 dersom det blir krig mot Irak. Flyet skal fortrinnsvis bistå med medisinsk evakuering.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flyet vil ha en besetning på mellom 20 og 30. Transportflyet er et av de seks flyene som ble satt på bakken i går på grunn av en feil i vingenes flapsmekanisme. Forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll mener flyet raskt vil være operativt igjen.

Når andre formaliteter, som kontrakter med mannskapet er på plass, vil flyet være klart for en eventuell aksjon i løpet av to dager.

Flyet og mannskapet skal stilles til disposisjon for en operasjon under en felles kommando. Regjeringen vil avvente en forespørsel fra det landet som skal ha hovedkommandoen, som forsvarsministeren regner med vil bli USA.

Frivillighet

Forsvarsministeren og utenriksminister Knut Vollebæk drøftet Norges bidrag i en militær aksjon med Stortingets utvidede utenrikskomite i dag. Der ga samtlige partier, bortsett fra Sosialistisk Venstreparti, sin støtte til at Norge bidrar med materiell støtte til en militær aksjon på bakgrunn av vedtak FNs sikkerhetsråd har fattet.

Med unntak av SV, mener også samtlige partier at de resolusjoner FNs sikkerhetsråd tidligere har vedtatt, er tilstrekkelig grunnlag for en militær aksjon mot Irak.

- Kontraktene med besetningen skal være basert på frivillighet, og den enkelte skal selv ta avgjørelsen, sier Fjærvoll.

For Norge vil deltakelsen i en militær aksjon koste 10 millioner kroner i måneden. Norge vil også gi 10 millioner kroner i humanitær bistand til sivilbefolkningen i Irak.

- Vi må prøve alle midler for å unngå krig. Men det er viktig å ha en felles holdning mot Saddam Hussein, og å vise truselen om krig som en mulighet, sier han.

Ifølge forsvarsministeren har det ikke vært vurdert å sende norske stridende styrker til Irak. Det er Norge heller ikke bedt om.

Bombing

Vollebæk sier at FN siden 1991 har prøvd alle midler for å oppfylle de kravene som ligger i resolusjonen om våpenhvile. Dette innebærer blant annet inspeksjonsrett og ødeleggelse av våpen.

- Når dette ikke har skjedd, oppheves våpenhvileresolusjonen, sier han.

- Dette er en vanskelig sak for oss alle. Det er ikke vanskelig å forstå at de andre landene i regionen synes dette er en skrekkelig situasjon. Men Saddam Hussein har brukt disse våpnene, og det dreier seg om å forhindre at han gjør det igjen, sier Vollebæk.

(NTB)

TIL IRAK: Norge skal sende et transportfly av denne typen til Irak dersom aksjonen går i regi av FN.