-  Norge trenger en ny utenrikspolitikk

-  Utenriksminister Jan Petersen kunne spart seg for å utnevne ny utenriksråd før Stortinget får debattere UDs håndtering av tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia, sier Frp\'s utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Frp rister man på hodet etter at Dagbladet avslørte at utenriksminister Petersen har valgt partifellen Sven Erik Svedman til ny departementsråd i UD.

-  Ett er sikkert. Man bør ikke utnevne nye administrative ledere før man har bestemt seg for hvilket UD vi ønsker og trenger, sier Morten Høglund.

Ny utenrikspolitikk

Sammen med Frp-formann Carl I. Hagen og nestformann Siv Jensen legger Høglund i dag fram et stortingsforslag om en ny norsk utenrikspolitikk.

Utgangspunktet er flomkatastrofen i Sørøst-Asia. Ifølge Frp avslørte denne tragedien at UDs organisering ikke holder mål.

-  De fleste vil karakterisere UD som en rigid, lukket og lite moderne organisasjon. Det har fått utvikle seg grunnleggende systemsvakheter i UDs organisasjon og kultur, sier Morten Høglund.

Ifølge Frp mangler Norge en klart definert utenrikspolitikk.

-  Mangler kompetanse

-  Samtidig har det funnet sted en forvitring av utenrikspolitisk fagkompetanse innenfor en lang rekke områder, sier Morten Høglund, og peker på følgende: Kompetansen er svak når det gjelder sikkerhetspolitikken.Vi mangler kompetanse på vitale områder som internasjonal rett, folke- og havrettsspørsmål.Altfor lite er blitt gjort innenfor havbruksnæringen. Grensesnittet mellom de industripolitiske, handelspolitiske og sikkerhetspolitiske sidene ved petroleumspolitikken er dårlig ivaretatt. Det er ikke satset tilstrekkelig innenfor Polhavsdiplomatiet.

-  Etter Berlinmurens fall og utvidelsen av EU ble mange lands utenrikstjenester omorganisert i tråd med det endrede sikkerhetsbildet. Men ikke i Norge, sier Høglund. -  Både i og utenfor UD har det vokst fram en veritabel statsfinansiert freds- og bistandsindustri. Hvordan de arbeider og finansieres har aldri vært gjenstand for politisk debatt i Stortinget, sier Høglund.

TAPER: - Forsømmelsene av norsk utenrikspolitikk er svært alvorlig, sier Morten Høglund.