-- Norge trenger Talib

Helseminister Dagfinn Høybråten reagerer med forargelse på at helsevesenet ikke har bruk for den irakiske legen Mohamed Talib. Han mer enn antyder at norske leger frykter konkurransen fra utenlandske leger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette er et bilde av Helse-Norge jeg ikke finner meg i, sier Høybråten.

- Dersom det er mangel på norske leger, men ikke legemangel når det er snakk om utenlandske leger, er det fullstendig uakseptabelt. Norge trenger disse legene, og bør ta vel imot dem. Vi må ikke få det ryktet at vi ikke ansetter utlendinger, sier Høybråten.

Det er et faktum at lønnsoppgjøret for legene i fjor gjorde det mer attraktivt enn før å jobbe overtid. Det kan føre til at ledige stillinger en del steder dekkes ved at de fast ansatte legene jobber overtid.
Høybråten ønsker å ikke spekulere i om dette kan være et motiv for motviljen mot å få utenlandske leger inn på markedet.

- Ta tak i problemene

- Jeg har nå utfordret sykehuseierne til å ta tak i problemene, sier Høybråten.

Han misliker sterkt bildet av et helsevesen som ikke har bruk for en fullt kvalifisert og erfaren lege med utenlandsk bakgrunn. Dette passer dårlig inn i prosjektet med å rekruttere leger fra utlandet til Norge.

I år er det satt av 90 millioner kroner på statsbudsjettet til rekruttering og utdanning av av helsepersonell.

Ti millioner kroner går til norskopplæring av tyske, franske og østerrikske leger.

Forkastelig

Så opplever irakiske Talib, som bor i Norge og snakker norsk, å få avslag på samtlige 190 søknader!

- Det Talib har opplevd, burde ikke vært mulig. Dersom det dreier seg om diskriminering, er det selvsagt helt forkastelig, sier Høybråten.
Han understreker at Norge trenger utenlandske leger for å fylle ledige stillinger, særlig i Utkant-Norge.

- Det er regjeringens politikk. Vi har også et flerkulturelt Norge, som bør avspeile seg i helsevesenet, sier Høybråten.

Motvilje

Det bekymrer meg. Derfor stiller jeg spørsmålet: Er det større legemangel når det er snakk om å ansette nordmenn enn når det gjelder utlendinger? Det er grunn til å spørre. I et møte med fylkesordførerne og fylkesrådmennene tirsdag utfordret jeg dem til å ta tak i problemene.

- Hva er årsaken til tregheten?

- Det kan jo være skepsis til leger fra andre land. Men det kan også være at norske leger ikke ønsker konkurranse om jobb og arbeid. I så fall er det i strid med det Den norske lægeforening og myndighetene står for. Jeg vil ikke rette flasketuten mot noen, men utfordrer arbeidsgiverne. Det er de som kan gjøre noe, sier Høybråten.

SINT: Helseministeren misliker at Helse-Norge ikke ansetter utlendinger.