Norge under USA-press

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den erkekonservative lederen av utenrikskomiteen i det amerikanske Senatet, ultraisolasjonisten Jesse Helms, mener at USA bør avvikle lagrene av militært utstyr i Midt-Norge dersom Norge ikke tillater fortsatt forhåndslagring av personellminer. Slik lagring er i strid med minekonvensjonen som skal undertegnes i Ottawa denne uka. Helms mener Norge på en «usmakelig måte» vil belære amerikanerne om forsvaret av norsk territorium.
  • Med de stemninger som rår i den amerikanske Kongressen, er det ikke utenkelig at Helms får flertall for sitt syn. Det kan innebære en stor belastning i forholdet til vår viktigste NATO-allierte, selv om forhåndslagrenes framtid allerede en stund har vært usikker. Den nye norske regjeringen bør likevel ikke la seg skremme til å inngå kompromisser som utvanner minekonvensjonen eller det selvpålagte norske mineforbudet fra 1995.
  • Det er en grunnleggende forutsetning for norsk basepolitikk at utenlandske militære lagre i Norge skal være under norsk kontroll. Dette innebærer at de amerikanske minene burde ha vært fjernet straks vårt eget mineforbud trådte i kraft. Videre betyr det at et kompromiss bygd på overgangsreglene i Ottawa-konvensjonen, som fastslår at alle antipersonellminer skal ødelegges seinest fire år etter ratifisering, ikke vil være akseptabelt. Den forrige regjeringen slo fast at det norske forbudet gjelder alle miner på vårt territorium. Da kan vi ikke ødelegge våre egne miner, og samtidig beholde de amerikanske i en lang periode.
  • Den norske regjeringens spillerom for forhandlinger er svært lite. Norge har vært selverklært pådriver for et internasjonalt mineforbud. Vår profil i Ottawa vil være høy, og verdens søkelys vil være rettet mot Oslo når den internasjonale minekampanjen og Jody Williams mottar Nobels fredspris i neste uke. USAs steile motstand mot et mineforbud er under sterkt press. Derfor bør ikke regjeringen la seg presse av USA i denne saken, og aller minst av Jesse Helms.