OVERVÅKNINGSFLY: Orion-flyene er ikke så ofte på vingene som enkelte kunne ønske. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARETS MEDIESENTER
OVERVÅKNINGSFLY: Orion-flyene er ikke så ofte på vingene som enkelte kunne ønske. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARETS MEDIESENTERVis mer

Norge vurderer å lease overvåkningsfly fra USA

Norske Orion-fly er for sjelden i lufta til å gjøre en fullgod jobb.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere kilder slår i dag alarm om ubåtovervåkningen i Nord-Norge.

Nå ser en arbeidsgruppe i Forsvaret på muligheten for at Norge kan lease nye maritime overvåkingsfly fra USA. Men også nedleggelse blir vurdert.

Arbeidsgruppen skal fremlegge sin rapport til Forsvarssjefens strategiske planstab i Forsvarsdepartementet (FD) innen påske.
Det opplyser forsvarskilder.

- Må videreføres Avhengig av forsvarssjefens tilråding og politiske beslutninger på regjeringsnivå, kan det deretter bli aktuelt med en runde i Stortinget før sommeren.

- Arbeidsgruppen innstiller på at de maritime overvåkingskapasitetene må videreføres og styrkes, hevder en kilde. Men fra annet hold får Dagbladet opplyst at det også blir vurdert en mulig nedleggelse av de norske Orion-flyene som maritim kapasitet.

En ny storanskaffelse i milliardklassen blir etter det Dagbladet forstår vurdert som lite aktuelt og en politisk umulighet på grunn av andre store materiellanskaffelser i Forsvaret de neste årene.

Spesielt kampflykjøpet, av inntil 52 nye F-35 kampfly fra Lockheed Martin, kommer til å koste Forsvaret dyrt.
Sjøforsvaret ønsker også å kjøpe nye ubåter.

Derfor er det leasing av nye fly som blir ansett som den mest aktuelle løsningen, dersom Orion-plattformen skal videreføres.

Teknikermangel Dagbladet har avslørt at Etterretningstjenesten har reagert skarpt på stadige kutt i budsjettene og flytiden til de norske P-3 Orion-flyene.

Mange etterretningsoppdrag knyttet til å følge med på spesielt russiske strategiske atomubåter er ikke blitt gjennomført fordi 133 Luftving på Andøya flystasjon rett og slett ikke greier å holde de seks norske P-3 Orion-flyene operative.

Flyteknikermangel er en av årsakene til dette. Budsjettkutt og stans i overtidsbruk i fjor høst er en annen.

For første gang på lenge, og etter at tillitsvalgte på Andøya flystasjon slo alarm om situasjonen i desember i fjor, blir luftvingen i juni i år styrket med fire-fem nyutdannet befal (flyteknikere).

Nylig ble to P-3 Orion-maskiner dessuten sendt til Canada for såkalt fasevedlikehold som skal utføres med 280-dagers intervaller. Hvert fasevedlikehold skal ha kostet rundt 10 millioner kroner.

P-8 fra Boeing Etter hva Dagbladet forstår, er det foretrukne alternativet - rent fagmilitært - å lease neste generasjons amerikanske maritime overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon fra flyprodusenten Boeing i USA. Spørsmålet er om det er politisk mulig å få til. Det er det regjeringen som må avklare.

De norske overvåkingsflyene har vært gjennom en såkalt MLU - mid life update (midtlivsoppdaterint), som gjør at flyene med riktig vedlikehold trolig kan brukes helt til 2025-2030.

USA planlegger imidlertid å utfase sine P-3 overvåkingsfly allerede i 2019-2020. Alle norske piloter og crew blir utdannet i USA. Norge er også avhengig av tilgang til reservedeler fra USA.

Å videreføre P-3 Orion etter at USA har sluttet å bruke flytypen, kan vise seg å bli både dyrt og vanskelig.

Dersom Norge skal holde tritt med den amerikanske utskfitingen, er Forsvaret imidlertid avhengig av at den amerikanske marinen godkjenner at Norge «sniker i køen».

Derfor ser arbeidsgruppen også på muligheten for et sterkere samarbeid med Tyskland, som også har P-3 Orion overvåkingsfly.
I tillegg til P-8 Poseidon, planlegger USA også å bruke ubemannede droner av typen Triton som maritim observasjonsplattform. Dette konseptet er imidlertid krevende for Norge å kopiere, fordi det ikke er satelittdekning i Barentshavet og andre deler av det norske operasjonsområdet.