Norges 15 beste advokater

Orderud-saken, Baneheia-saken, Tokke-drapet og Åsane-drapet: Det har vært et oppsiktsvekkende halvår i norske rettssaler. Forsvarerne har vært mer synlige enn noensinne. Dagbladet har vurdert landets beste forsvarsadvokater.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

John Chr. Elden (34)

Elden er i sitt ess når han kan blende retten med kreativ lovanvendelse og juridiske finesser. Han er tvers gjennom dyktig. Nesten litt for flink.

Som tidenes yngste med møterett i Høyesterett har Elden profilert seg og høstet stor anerkjennelse. I det siste har han vært forsvarer i Tokke-drapssaken, Tøyen-drapet og drapet på Marianne Våge. Gamal Hosein, som er tiltalt for drap på sin kone Gry, sparket sin forsvarer og valgte Elden.

Elden er drapsmennenes favoritt. Med store saker følger medieinteresse, og Elden vet å tekkes pressen, som oftest til sine klienters beste. Elden gir alle det samme forsvar, det være seg drapsmenn eller gjengkriminelle.

Når det gjelder juridisk kompetanse og innsikt, imponerer Elden. Alltid godt forberedt, med strukturerte utspørringer og prosedyrer, og han har som oftest noen juridiske lekkerbiskener i juristkofferten.

Kanskje er den juridiske spissfindigheten kombinert med langt framskreden entusiasme hans største hemsko. Det kan bli litt for mye for lekdommere i by- og herredsretter når Elden lirer av seg paragrafer i rasende fart. Andre forsvarere har mer jurytekke enn Elden.

EGET FORSVARERVALG:

Ellen Holager Andenæs

Gammel ringrev

Tor Erling Staff (68)

Staff kan alt. Han er en slu rev som kan de triksene som trengs i og utenfor skranken i en straffesak.

Staff er en glimrende eksaminator og avslører gang på gang i sin retorikk og prosedyrer at han er en ordkunster. Har han i tillegg en relativt god sak, er veien til full frifinnelse sjelden lang.

Staff regnes for å være usedvanlig grundig. Han avskyr autoriteter og har drevet mang en politietterforsker til vanvidd gjennom sine taktiske råd til klientene før rettssakene starter.

Et minus ved Staff er at han har en hang til å ville ta politifolk i retten. En upresis formulering fra et politivitne kan avstedkomme en krysseksaminasjon som ofte ender med at dommerne synes synd på vitnet.

En kompromissløs Staff tar lite hensyn til at politifolk har stor troverdighet i allmennheten, ofte større enn hans egne klienter.

EGET FORSVARERVALG: - Jeg er ikke tilhenger av slike rangeringer og ønsker ikke å si noe om det, sier Staff.

Gentleman i retten

Harald Stabell (54)

Sammen med Tor Erling Staff er Harald Stabell nestoren blant norske forsvarere. Hans klienter vet at de har en forsvarer som har troverdighet og tillit i retten.

Lederen i Den Norske Advokatforenings strafferettsutvalg er kjent fra Oslo S-saken, AUF-saken og Rødseth-saken, og god på det meste. Stabell er tvers gjennom skikkelig, grundig og gjennomforberedt når han møter i retten. En utmerket jurist med tyngde og seriøsitet i retten, der han framstår som menneskelig og sympatisk. Opptrer alltid korrekt, kjemper for sine klienter på den juridiske arenaen og holder en forholdsvis lav profil i media, til kjendisadvokat å være. Kan bli lavmælt og er ikke mannen som reiser temperaturen i salen.

EGET FORSVARERVALG:

- Tor Martin Kindem vil være mannen. Han er en dyktig advokat som blir lyttet til i retten.

Årets nykommer

Ben Fegran (47)

Ben Fegran tok med seg alle dokumentene i Baneheia-saken, låste seg inne på hytta og finleste i ei uke. Da saken var ferdig, sto han igjen som seierherre i sin første store, nasjonale sak.

Hans forsvar av draps- og voldtektstiltalte Jan Helge Andersen avslørte kapasitet og ferdighet, og med et tilsynelatende håpløst utgangspunkt vant han rettens tillit. Resultatet ble lavere straff for klienten. Fegran er årets overraskelse, men han er gammel i gamet. Han har praktisert som advokat siden 1986, og er fast forsvarer ved Agder lagmannsrett og Kristiansand byrett. I Baneheia-saken var han meget godt forberedt og kunne saken til fingerspissene. Han framsto som skarp og våken i retten, med til dels nådeløse og særlig effektive vitneutspørringer. Fikk retten til å tro på Andersen og seg selv. Han er uvillig (eller kanskje lite flink) til å bruke media som støttespiller. Korrekte, men alltid meget knappe kommentarer til pressen. Kunne være bitende ironisk i retten.

EGET FORSVARERVALG: br> Ingen kommentar fra Fegran, fordi han er på reise.

Meget frittalende

Janne Kristiansen (48)

Janne Kristiansen overlater ingenting til tilfeldighetene og er alltid godt forberedt i retten. Hun er en frittalende og hardtslående forsvarer.

Kjent fra Ramnes-saken, Tistedals-saken og Hobøl-drapssaken fra i fjor.

De siste åra har hun vært mindre profilert som forsvarsadvokat fordi hun sitter i hovedstyret i Advokatforeningen og har vært leder for Advokatforeningens strafferettsutvalg.

Meget jevn og grundig på alle områder i sin forsvarergjerning. Fører nøkterne og realistiske forsvar for sine klienter uten å bli for omstendelig i retten. Har vidd som hun bruker på riktig måte. Kristiansen kommuniserer bra med de kriminelle.

Hun er til tider svært bestemt, noe som i noen tilfeller slår negativt ut for klienten.

EGET FORSVARERVALG:

- Umiddelbart må jeg si at jeg hadde valgt Staff. Han er et stort menneske.

Står last og brast

Atle Helljesen (56)

Som forsvarer for spionsiktede Stein Viksveen har Helljesen fått hendene fulle. Men hans innbitte forsvar har gitt resultater.

Gjennom rettsrunde på rettsrunde klarte Helljesen å få både innsyn i dokumenter og tilbakelevert beslag. Stavanger-advokaten er alltid godt forberedt, er meget solid juridisk og står last og brast med sine klienter. Nyter stor respekt i sin hjemby, der han blir oppfattet som fair og tvers gjennom redelig. Har stor kompetanse på økonomisk kriminalitet og har undervist ved Politihøgskolen.

Han kan oppfattes som om han mangler noe eleganse i retten og kan til tider bli sint under rettsforhandlingene.

EGET FORSVARERVALG:

- Det kommer an på hva slags sak det er, men Pål Lorentzen fra Bergen er en terrier i retten.

En stor taktiker

Morten Kjensli (49)

Morten Kjensli er kjent blant kolleger som en veldig dyktig taktiker. Læretida som ung advokatfullmektig gikk han hos Staff. Kjensli legger ikke skjul på at han har mye å takke Tor Erling for.

Det var ikke uten grunn at advokat Frode Sulland forsøkte seg to ganger i Høyesterett for å få kastet Grønnerød-forsvarer Kjensli ut av Orderud-saken. Taktikeren Kjensli er fryktet.

Kjensli har en spesiell måte å opptre på i retten som helt klart inngir tillit, både hos dommere og meddommere (jury). - Morten blir på en uforklarlig, men i positiv betydning, venn med alle under en hovedforhandling, sier en kollega.

Av dette følger at Kjensli er en meget god kommunikator i retten som sender ut de riktige signalene på de rette tidspunktene.

Et minus er at Kjensli til tider kan ligge litt for lavt overfor dommere og av den grunn virke for snill i sin framferd.

EGET FORSVARERVALG:

- Tor Erling Staff. Han er i en klasse for seg.

Tøff og real

Ellen Holager Andenæs (53)

Etter å ha ført over 90 høyesterettssaker som statsadvokat måtte Ellen Holager Andenæs ta et tredagerskurs i prosedyre for å få retten til å praktisere som advokat. I dag er hun blant landet fremste forsvarere.

Etter 22 år som jurist, kriminalsjef, overvåkingssjef, konstituert politimester i Oslo og lagdommer i Borgarting valgte hun advokatyrket i 1996. Da måtte hun utrolig nok starte på bunnen som advokatfullmektig. Siden har hun blitt kjent fra Rasool-saken og drapet på Geir Grande.

- Et rivjern av ei dame, sier en advokatkollega og mener det utelukkende positivt. Holager Andenæs blir beskrevet av kolleger og politijurister som tøff og real i sin forsvarergjerning. Hun oppfattes som flink, godt forberedt og kan sin strafferett fra sin tid i politiet. Hun nyter tillit hos klienter, aktorer og retten. Også kjent som en av de mest veltalende blant de veltalende. Skarp tunge når det kreves.

EGET FORSVARERVALG:

- Morten Kjensli er en taktiker. Tor Erling Staff er jo en drivende god advokat. Berit Reiss-Andersen er veldig tenksom og grundig.

Er skoleflink

Frode Sulland (45)

Frode Sulland har profilert seg på straffesaker som sin tidligere sjef, Olav Hestenes, men der slutter også likheten mellom de to.

Sulland framstår som en skoleflink og dyktig forsvarer, alltid godt forberedt, og med en tilsynelatende sterk tro på det klienten forteller både til politiet og retten. Det kan være en meget god egenskap for en forsvarer.

Samtidig er Sulland flink til å eksaminere, med stemmeleiet tilpasset hvem han har i vitneboksen.

I sine prosedyrer har Sulland grepet om det meste. De er gjennomarbeidet og finpusset til nær sagt siste detalj. Innholdet står så å si uten unntak til terningkast seks.

Men framføringen kan det være ting å utsette på. Sulland kan bli litt for monoton i sine oppramsinger og konklusjoner, slik at tilhørerne til tider kan miste konsentrasjonen.

EGET FORSVARERVALG:

Vil ikke si hvem han selv ville velge.

Jobber langsiktig

Tor Kjærvik (50)

Tor Kjærvik har en av sine kvaliteter i sin rolige og beherskede måte å opptre på i retten. Han kommer aldri ut av fatning. Et minus er at han på den måten til tider kan virke litt sedat og for tilbakeholden.

Har vært i kryssilden som forsvarer for Kristin Kirkemo Haukeland. Den som velger Kjærvik, får en forsvarer som er så godt forberedt som overhodet mulig. Kjærvik har vært politijurist. Han kjenner spillet, både politiets etterforskning av straffesaken og selve rettsforhandlingen, fra begge sider, noe som er et stort pluss.

Kjærvik jobber tilsynelatende etter en nøye oppsatt plan i store saker. Det kan til tider være vanskelig å følge linjene, men når prosedyren og oppsummeringen kommer, viser det seg at det har vært en mening bak hvert eneste spørsmål Kjærvik har stilt under saken, sjøl om spørsmålene kanskje ikke har vært mange. Det er slikt profesjonelle dommere setter pris på.

EGET FORSVARERVALG:

- Jeg ville ikke valgt noen i det profilerte miljøet, men personen måtte selvsagt har god erfaring. Sigmund Øien hadde vært et bra alternativ.

En dampveivals

Steinar Wiik Sørvik (39)

Steinar Wiik Sørvik er et råskinn i skranken. Han er kanskje den av dagens profilerte advokater som kjører den mest offensive linja overfor sine motstandere i skranken, det være seg kollegers vitner eller medtiltalte av hans klient.

Wiik Sørvik har sin styrke i utspørring av vitner, det viste han spesielt i Orderud-saken. De mange kriminelle vitnene og Wiik Sørvik snakket samme språk. På den måten skaffer han seg generell fortrolighet i et spesielt miljø som han yrkesmessig støter på stort sett hver dag. Steinar er en av gutta. Intensiteten er stor og hjemmeleksa gjort når Wiik Sørvik setter i gang.

Samtidig kan han som forsvarer virke som en dampveivals fra sitt ståsted i skranken. Det kan bli tendenser til overspill og at han faller hen til å snakke for mye i store bokstaver.

EGET FORSVARERVALG:

- Vårherre eller Morten Kjensli. Morten har jeg stor respekt for.

Knivskarp utspørrer

Fridtjof Feydt (54)

Fridtjof Feydt har etter manges mening sin styrke i skranken gjennom utspørringer. Feydt har praktisert som advokat siden 1974, og det er ikke få vitner opp gjennom åra som er blitt rimelig heite under topplokket etter som Fridtjof har fått tunga i gir.

Denne våren har Feydt prosedert den såkalte Rasool-saken, og han fikk satt ned straffen for den antatte bandelederen med to år, fra 12 år i byretten til 10 år i lagmannsretten. Feydt er ellers kjent for å komme godt forberedt til store saker.

Feydt tar gjerne kampen med politi og påtalemyndighet før han går i retten. Han vil at alle kort skal ligge på bordet når dommeren klubber saken i gang.

Et minus ved Fridtjof er at temperamentet kan spille ham et puss. Det gir seg gjerne utslag i at han inntar en lett overbærende holding overfor sakens aktører.

EGET FORSVARERVALG:

- Ellen Holager Andenæs, Christine Hamborgstrøm eller Morten Kjensli. De er flinke i forberedelsen og er alltid godt forberedt.

Administratoren

Cato Schiøtz (54)

Cato Schiøtz har prosedyren som sin største styrke i straffesaker. Han er en ordkunstner og er til tider blendende i sin argumentasjon og logikk. Helt på høyde med Tor Erling Staff.

Schiøtz er en stor personlighet i retten, noe som har ført til at han kan bli oppfattet som arrogant. Han kan virke mer som en administrator enn dommeren sjøl. Årsaken er naturlig autoritet.

Schiøtz har hatt sitt virke i retten mest som prosessfullmektig i sivilsaker - på det som i jussen populært blir kalt jevnt underlag.

Underlaget på straffesaksarenaen kan til tider virke for «ujevn» for Schiøtz. Dette er en svakhet, eller kall det mangel på erfaring, hos Schiøtz, som kom klart fram i Orderud-saken. Schiøtz hadde problemer med å kommunisere både med de kriminelle tiltalte, spesielt Lars Grønnerød, og de mange kriminelle vitnene.

EGET FORSVARERVALG:

- Jeg kan gi deg fire navn jeg ville vurdert: Morten Kjensli, Harald Stabell, Tor Erling Staff og Frode Sulland.

Bergens fremste

Helge Wesenberg (54)

Respektert bergensadvokat som fikk rådmann Ragnar Fagereng frikjent i lagmannsretten. Hadde mindre suksess i sin siste store sak, der han forsvarte en av de tiltalte i Åsane-drapet.

Er også kjent for Sea Cat- og Investiasaken. Kunnskapsrik, grundig og dyktig jurist som tilrettelegger sitt forsvar godt. Slåss hundre prosent for sine klienter, men vet hvor grensene går for et sobert forsvar. Høyt respektert i Bergens rettssaler. Oppsøker ikke media med mindre det er essensielt for saken og stiller sin egen person i bakgrunnen. Kan bli noe pompøs og bedrevitende i skranken og kan gå litt sur i rettssalen.

EGET FORSVARERVALG:

Var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

De unges forsvarer

Morten Furuholmen (38)

- Jeg kjente navnet hans via en kompis, og jeg følte med en gang at han var ivrig og sto på for klienten sin. Han kikker ikke på klokka når han snakker med meg, sier en av advokatens unge klienter til Dagbladet.

Kanskje ikke selvskreven blant de beste, men som forsvarer for de tiltalte etter Enebakk-ranet og bankranet på Fornebu har Furuholmen blitt lagt merke til. Har også mange narkotikasaker. Han blir sett på som dyktig fordi han er grundig i alt han foretar seg. Furuholmen forsvarer som regel unge, hardt belastede personer med vanskelig utgangspunkt, men kjemper for dem last og brast. Han gir råd til klientene om hvordan de skal håndtere media og har selv et nøkternt og saklig forhold til pressen. Klientene hans krever mye oppmerksomhet, og han kan ha vanskelig for å frigjøre tid til nye saker. Han har også fått merkelappen «kontroversiell» av dommerne, noe som kan slå dårlig ut for klienten. Kan bli høyrøstet og skape skarpe fronter i retten.

EGET FORSVARERVALG:

- Jeg har sans for Harald Stabell. Han er meget dyktig.