Norges 50 mektigste

Personene på lista over Norges 50 mektigste er vurdert ut fra hendelsene i år 2001. De har fått poeng på en skala fra 1 til 10, der 10 gir mest makt.Blant faktorene som påvirker vurderingen er stillinger og verv i samfunnet, nettverk og kontaktflate, erfaring og maktbase innenfor ulike områder i tillegg til personlige egenskaper. Både formell og uformell makt er vurdert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

POLITIKK

Per Kristian Foss, finansminister (H)

2001: 9 poeng

2000: Ikke på lista

«Finansministerens funksjon bør gi betydelig makt. Politiker med lang erfaring, kvalifikasjoner og styrke til å gripe fatt i finanspolitikken. Langt sterkere enn sine forgjengere. Med rent Høyre-flertall i regjeringen er han regjeringens sterkeste person.»

Kjell Magne Bondevik, statsminister (KrF)

2001: 8 poeng

2000: 7 poeng

«Sist Bondevik var statsminister, toppet han lista med 10 poeng. Burde i kraft av stillingen som statsminister vært mektigere enn Foss. Men KrF er i mindretall, og har det vondt i denne regjeringen.»

Carl I. Hagen, leder FrP

2001: 8 poeng

2000: 7 poeng

«Har like mye makt som Bondevik, fordi hele regjeringen står og faller på Fremskrittspartiets velsignelse.»

Siv Jensen, nestleder FrP, leder finanskomiteen

2001: 7 poeng

2000: Ikke på lista

«Er i en sterk posisjon fordi alt regj eringen vil gjennomføre skal knas gjennom hennes komité. I tillegg en sterk nummer to i sitt eget parti.»

Jan Petersen, utenriksminister (H)

2001: 7 poeng

2000: Ikke på lista

«Mindre mektig enn Hagen, og sidestilt med Siv Jensen, selv om han er både Høyres leder og vår utenriksminister. Satte seg selv noe i skyggen med å velge posten som utenriksminister. Har framstått som en nikkedukke for USA i krigen mot terror.»

Erna Solberg, kommunalminister (H)

2001: 6 poeng

2000: Ikke på lista

«Er i realiteten «innenriksminister». Kommunaldepartementet er et stort og viktig departement som råder over langt mer i Norge enn de fleste er klar over. En meget dyktig minister.»

Ansgar Gabrielsen, næringsminister (H)

2001: 6 poeng

2000: Ikke på lista

«Staten har fått mer eiermakt, og næringsministerens posisjon blir stadig viktigere. I tillegg overføres nå ny virksomhet til Næringsdepartementet.»

Dagfinn Høybråten, helseminister (KrF)

2001: 6 poeng

2000: Ikke på lista

«Sykehusreformen gis helseministeren mer styringsmakt, eier av sykehussektoren som alene krever opp mot 60 milliarder kroner årlig.»

Einar Steensnæs, olje og energiminister (KrF)

2001: 6 poeng

2000: Ikke på lista

«Forvalter i sin stilling Norges største pengemaskin. Er i tillegg sterk innad i KrF.»

Jens Stoltenberg, parlamentarisk leder i Ap

2001: 5 poeng

2000: 9 poeng

«Kraftig fall fra i fjor _ først og fremst fordi han ikke lenger er statsminister. Men et rekordsvakt Ap har også mindre innflytelse på norsk politikk.»

Thorbjørn Jagland, partileder Ap

2001: 5 poeng

2000: 8 poeng

«Settes under noe tvil på samme poengsum som Stoltenberg. Utfallet av lederstriden i Ap er formelt sett fremdeles åpent.»

Kari Husøy, stabssjef ved Statsministerens kontor

2001: 5 poeng

2000: Ikke på lista

«Beskjeden utad, men sterk innad som påvirker og tilrettelegger for Bondevik.»

Kristin Clemet, utdanningsminister (H)

2001: 4 poeng

2000: 5 poeng (da NHO- direktør)

«Har et stort og viktig ansvarsområde, men er ikke blant regjeringens frontfigurer. Har hatt en noe klønete start.»

ØKONOMI OG NÆRINGSLIV

Kjell Inge Røkke, industrikonge

2001: 9 poeng

2000: 7 poeng

«Åpenbart mektigere enn i fjor. Mektigst i norsk næringsliv, selv om både Kværner og Aker er for mygger å regne i forhold til Statoil, Hydro og Telenor. Som personlig eier av selskapene har han som toppsjef langt større handlefrihet enn sine kolleger. Vinner i tillegg folket, og er langt mer synlig i media enn de øvrige på denne lista.»

Olav Fjell, administrerende direktør Statoil

2001: 8 poeng

2000: 7 poeng

«Har fått ett år til i sjefstolen, og har med privatiseringen fått langt større handlefrihet og innflytelse. Forvalter verdier for opp mot 150 milliarder kroner»

Eivind Reiten, konsernsjef Norsk Hydro

2001: 8 poeng

2000: Ikke på lista

«Hydros øverste mann er sjef for et enormt k onsern, som er viktig for hele Norge. Hydro er i dag verdsatt til ca 100 milliarder kroner»

Svein Aaser, konsernsjef DnB

2001: 7 poeng

2000: Ikke på lista

«Leder av norges største, og siste norskeide storbank. Nøkkelfigur i spillet om norsk finansnærings framtid. Sentral aktør i Kværner-saken. Har stor støtte blant politikerne, som aksepterte DnBs handlemåte i kampen om Storebrand.»

Jon Fredrik Baksås, arvtaker Telenor

2001: 7 poeng

2000: Ikke på lista

«Tormod Hermansens tronfølger i ett av Norges største konsern med verdier for nesten 70 milliarder kroner. Rangeres over Hermansen fordi han er nøkkelen til Telenors videre drift.»

Mads Syversen, adm.dir. Orkla Enskilda Securities

2001: 6 poeng

2000: Ikke på lista

«Leder landets største meglerhus. Har et nærmest ufattelig nettverk blant de desiderte toppene i norsk Næringsliv. Nøkkelen til deres investeringer.»

Gunn Wærsted, konsernsjef Sparebank 1-gruppen

2001: 6 poeng

2000: Ikke på lista

«Sterk lede r som nå har tatt roret i en gruppe som er en kommende stor bankaktør. Sparebank 1-gruppen er stor og svært viktig i distriktene, og vil trolig få økt innflytelse framover.»

Helge Lund, konsernsjef i Kværner

2001: 6 poeng

2000: Ikke på lista

«Røkkes til nå skjulte jernhånd, som har iverksatt sjefens ideer. Fikk rett før jul overta roret i Kværner, og dermed kraftig økt innflytelse _ selv om ingen er i tvil om hvem som egentlig er sjefen.»

Tormod Hermansen, konsernsjef Telenor

2001: 6 poeng

2000: 7 poeng

«Har signalisert sin avgang, og faller dermed på lista. Tas likevel med fordi han fremdeles sitter ved roret.»

Stein Erik Hagen, matvarefyrste

2001: 5 poeng

2000: 5 poeng

«Beholder poengene fra i fjor. Som Røkke har han som personlig eier svært stor personlig innflytelse i sin sektor. Legger i stor grad premissene for norske forbrukere.»

Finn Jebsen, konsernsjef Orkla

2001: 5 poeng

2000: Ikke på lista

«Fyller vakuumet etter Jens P. Heyerdahl.»

EMBETSVERK

Svein Gjedrem, Sentralbanksjef

2001: 8 poeng

2000: 9 poeng

«Mister ett poeng fordi denne regjeringens finansminister har et mye tettere grep om finanspolitikken enn det tidligere har vært vanlig.»

Tore Eriksen, finansråd

2001: 8 poeng

2000: 7 poeng

«Statsråder går, finansråden består. Eriksen er Finansdepartementes sterke mann, holder en jernhard hånd over alle budsjettdisposisjoner.»

Nina Frisak, regjeringsråd ved Statsministerens kontor

2001: 7 poeng

2000: Ikke på lista

«Høyesterettsdommer som har overtatt etter Bjørn T. Grydeland som alle departementsjefenes sjef. Meget sterk påvirkningskraft overfor statsministeren.»

Ingelin Killengreen, politidirektør

2001: 6 poeng

2000: 4 poeng

«Har etter ett år som politiets øverste leder festet grepet om det helt nye direktoratet og gjennomført viktige reformer. Politiets autoritet har dessuten økt etter terroran grepet mot USA 11. september.»

Gunnar Stålsett, biskop i Oslo

2001: 6 poeng

2000: 4 poeng

«Beviser at makt ikke bare handler om penger, men også om påvirkningskraft. Svært synlig, blir lyttet til i viktige debatter. Framstår som øverste leder for Kirken, selv om biskop Odd Bondevik formelt sett er Preses.»

Carsten Smith, Høyesterettsjustitiarius

2001: 6 poeng

2000: 6 poeng

«Høy posisjon, stor autoritet og en samlende kraft for domstolene.»

ORGANISASJONER

Gerd Liv Valla, LO-leder

Poeng 2001: 8

Poeng 2000: 7

«Opp ett poeng fra i fjor fordi hun for alvor har overtatt roret i Landsorganisasjonen. Er i ferd med å fylle Yngve Hågensens sko. Som LO-sjef har hun i dagens politiske situasjon betydelig større makt enn Ap-ledelsen»

Roar Flåthen, nestleder LO

Poeng 2001: 7

Poeng 2000: Ikke på lista

«LOs mektige nestleder.»

Finn Bergesen jr., adm.dir. NHO

Poeng 2001: 6

Poe ng 2000: 7

«NHO-sjefen har potensielt meget stor innflytelse, men hvor er det blitt av han? Mister ett poeng fra i fjor fordi han nærmest har fjernet seg fra offentlige debatter. Vil imidlertid bli svært sentral i vårens lønnsoppgjør.»

Helga Hjetland, leder Undervisningsforbudet

Poeng 2001: 5

Poeng 2000: Ikke på lista

«Lederen for lærernes nye organisasjon, sterk tillitsvalgt for Norges største yrkesgruppe. Når gjennom med sine budskap.»

Bente Slaatten, leder Norsk Sykepleieforbund

Poeng 2001: 5

Poeng 2000: Ikke på lista

«Hun leder organisasjonen som trolig har Norges mest motiverte medlemmer. Dette kan blir året der sykepleierne for alvor slår fra seg i lønnskampen. De er mange, og nå vil de ha sitt.»

Kirsten Indgjerd Verdal, leder Norges Bondelag

Poeng 2001: 5

Poeng 2000: Ikke på lista

«Bondelagslederen er sjefen for en yrkesgruppe som er livsviktig for distriktspolitikken. Gjennom sine sterke avtaler har norske bønder sitt grep på alle norske forbrukere fordi matvareprisene holdes oppe.»

Jens Ulltveit-Moe, president NHO

Poeng 2001: 4

Poeng 2000: 3

«Som Finn Bergesen jr. er innflytelsespotensialet stort. Men hvor er du hen?»

Frederic Hauge, leder Bellona

Poeng 2001: 4

Poeng 2000: Ikke på lista

«Øver sterk innflytelse over både miljø- og industripolitikken ved å levere premissene for en rekke omstridte prosjekter.»

MEDIA

Kjell Aamot, konsernsjef Schibsted

Poeng 2001: 7

Poeng 2000: 7

«Schibsted strever økonomisk, men Aamodt er like fullt en av medie-Norges aller sterkeste personer som leder for selve kollossen innen norsk media.»

John G. Bernander, NRK-sjef

Poeng 2001: 7

Poeng 2000: Ikke på lista

«NRK-sjefen har pr. definisjon stor makt i medie-Norge. Institusjonen er nasjonens hovedleverandør av politisk og kulturell debatt, og både fjernsyn og radio spiller en svært stor rolle i alle nordmenns liv.»

Kåre Valebrokk, TV 2-sjef

Poeng 2001: 7

Poeng 2000: 6

«Må sidestilles med Bernander. Styrer Norges eneste reklamefinansierte, riksdekkende kanal. TV 2 er norges viktigste medium for annonsørene.»

Amund Djuve, sjefredaktør og adm.dir. Dagens Næringsliv

Poeng 2001: 7

Poeng 2000: 4

«Kraftig opp fra i fjor fordi han etter hvert har vokst seg litt mer inn i Kåre Valebrokks sko. Er sjef for Norges største næringslivsavis med stor påvirkningskraft i meget innflytelsesrike miljøer.

Anne Cathrine Tanum, styreleder NRK

Poeng 2001: 6

Poeng 2000: Ikke på lista

«Bernanders sjef. Har tatt fatt på ny opprydding i NRK, og legger premissene for virksomheten.»

Bernt Olufsen, sjefredaktør VG

Poeng 2001: 6

Poeng 2000: 6

«Lite synlig, men sjefen i norges desidert største avis som bare vokser seg større og større. Avisa preger folks hverdag mer enn noen annen.»

Stig Eide Sivertsen, konserndirektør Telenor Plus

Poeng 2001: 5

Poeng 2000: Ikke på lista

«Med Telenors enorme finansielle mus kler, er Sivertsens selskap blitt en norsk mediegigant. De har gjort oppkjøpsraid i A-pressen, storby-tv-kanalen Metropol og internettavisen digi.no _ samt sikret seg rettighetene til fotball-VM i 2002.»

Harald Stanghelle, politisk redaktør Aftenposten

Poeng 2001: 4

Poeng 2000: 4

«Med sjefredaktør Einar Hanseid meget anonymt i bakgrunnen er Stanghelle Aftenpostens ansikt utad. Svært synlig i debatter, har stor meningsmakt.»

John Olav Egeland, sjefredaktør Dagbladet

Poeng 2001: 4

Poeng 2000: Ikke på lista

«Dagbladet er dagsordensetter i politikk og samfunnsdebatt. Selv om han er mindre synlig i debatter enn sin forgjenger Stanghelle, deltar han likevel på en synlig og god måte.»

Hilde Haugsgjerd, redaktør Dagsavisen

Poeng 2001: 4

Poeng 2000: Ikke på lista

«Selv med et opplag på størrelse med en stor lokalavis klarer Dagsavisen i stor grad å prege det daglige nyhetsbildet. Sjefredaktør Haugsgjerd er som Stanghelle svært synlig i debatter.»

Jan Lindh, adm.dir. O rkla Media

Poeng 2001: 4

Poeng 2000: 4

«Øverste sjef for Orklas mediehus, en viktig del av norsk presse.»

<B>MEKTIG:</B> Finansminister Per-Kristian Foss
<B>MEKTIG:</B> Industrikonge Kjell Inge Røkke
<B>MEKTIG:</B> Sentralbanksjef Svein Gjedrem
<B>MEKTIG:</B> LO-leder Gerd-Liv Valla
<B>MEKTIG:</B> Schibsted-sjef Kjell Aamot

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer