Norges Bank har fått nye signaler som har betydning for rentesettingen i Norge

Norges Bank oppsummerer inntrykkene etter å ha snakket med over 300 bedrifter i sitt regionale nettverk.

ØKONOMI: Sentralbanksjef Øystein Olsen har fått viktige signaler fra 300 bedrifter rundt om i Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
ØKONOMI: Sentralbanksjef Øystein Olsen har fått viktige signaler fra 300 bedrifter rundt om i Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Norges Banks regionale nettverk melder fredag om moderat produksjonsvekst de siste tre månedene, og omtrent uendret kapasitetsutnyttelse.

Det er utsikter til fortsatt moderat vekst fremover, mener sentralbanken.

Sterkest vekst i eksport Produksjonsveksten var imidlertid litt lavere enn kontaktenes forventninger i mai.

Det fremgår av rapporten at kostnadsreduksjoner i petroleumsrelatert industri og fall i boligbyggingen bidro til å dempe den samlede veksten.

Samtidig har økte offentlige investeringer bidratt til vekst, særlig i bygg og anlegg, og tjenesteytelse mot næringslivet, mens eksportindustrien har hatt den sterkeste veksten.

Samlet sett er det utsikter til litt høyere vekst det neste halve året, særlig drevet av økte investeringer i infrastruktur og vekst i boligbyggingen, heter det.

Industrinæringene venter den laveste veksten fremover, og oljeleverandørene ser for seg lavere produksjonsvolum utover høsten, går det også frem av meldingen.

- Redusert tilgang på arbeidskraft Kapasitetsutnyttelsen i bedriftene var samlet sett lite endret, men flere kontakter i industrien og tjenesteytende bedrifter rapporterte om redusert tilgang på arbeidskraft innen enkelte yrkesgrupper.

Veksten i sysselsettingen var omtrent som i forrige runde og kontaktene i det regionale nettverket venter at sysselsettingsveksten vil ta seg litt opp fremover, og anslår en årslønnsvekst i 2014 på litt under 3,25 prosent.

Det er fortsatt relativt små forskjeller i næringenes lønnsanslag.

Liten innvirkning på rentebanen Flere har ventet at det vil komme en endring i rentebanen i forbindelse med Norges Banks rentemøte den 18. september, på grunn av høyere BNP-vekst enn ventet i 2. kvartal og høyere inflasjon enn ventet i sommer. Sannsynligheten for det er nå blitt litt mindre.

- Faktisk utvikling er litt svakere, men forventningene litt bedre. Noe større næringsmessige forskjeller, med oljeleverandørene på den negative siden. Alt i alt en relativt nøytral rapport, som skulle tilsi små effekter på rentebanen, skriver DNB Markets i en kort kommentar til rapporten.

- Vi tolker rapporten som moderat sterk, i tråd med de andre makrotallene vi har fått for norsk økonomi i det siste, sier Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets.

Han viser til at Norges Bank for eksempel legger langt mer vekt på denne rapporten enn for eksempel rapporten fra NHO, som ikke var særlig sterk.

- Isolert sett utøver dette - sammen med at inflasjonen de siste to månedene har vært høyere enn ventet fra sentralbanken - et oppsidepress på rentebanen, sier Syed.

Han tror imidlertid dette vil bli nøytralisert ved Norges Banks sterke fokus på oljeinvesteringene, som sentralbanken venter skal falle med 10 prosent neste år.

Han tror derfor ikke at Norges Bank endrer rentebanen stort på rentemøtet i neste uke, men vil heller ikke gi en mer omfattende redegjørelse for sitt syn på rentebanen og Norges Banks rentemøte nå. Det vil han komme med i ukesrapporten som blir publisert tidlig i neste uke.

Flere nyheter Russland svarer raskt — vil utvide importforbud til å gjelde disse varene
Analytiker: Det fortsetter å komme blandede signaler
Statoil selger seg ned — casher inn milliarder