Norges Bank: Renta ned fra høsten 1999

Dagens rentenivå holder seg ut første halvår 1999, anslår Norges Bank i årets siste inflasjonsrapport. Men sentralbanken mener det høye rentenivået er kortsiktig og at det vil begynne å synke igjen i annet halvår neste år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sentralbanksjef Kjell Storvik, som i dag la fram sin siste inflasjonsrapport før han går av, antar at kronekursen vil bevege seg tilbake til det såkalte utgangsleiet i løpet av det kommende halvåret.

Deretter vil renten synke og rentedifferansen mot euro-landene vil reduseres fra 4 prosent til 0,5 prosent fra 2001.

Storvik setter også en stopper for de hektiske spekulasjonene i pengemarkedet den siste tiden om at Norges Bank vil gi slipp på sin tilnærmede fastkurspolitikk. Penge- og valutapolitikken ligger fast.

- Penge- og valutapolitikken vil bli innrettet mot stabilitet i kronas verdi overfor europeiske valutaer også etter at euro innføres fra 1. januar 1999, fastslår sentralbanksjefen.

Inflasjonsrapporten inneholder også perspektiver for norsk økonomi fram mot 2002. Denne analysen viser at norsk økonomi har en sterk finansiell strilling, men at økonomien vil gå gjennom en tilpasning med redusert økonomisk vekst og lavere lønns- og prisvekst i årene som kommer.

(NTB)