LYTTET TIL SENTRALBANKSJEFEN: Statsminister Jens Stoltenberg, sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Sigbjørn Johnsen før årstalen i Norges Bank i Oslo. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
LYTTET TIL SENTRALBANKSJEFEN: Statsminister Jens Stoltenberg, sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Sigbjørn Johnsen før årstalen i Norges Bank i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Norges Bank-sjefen ber nordmenn jobbe mer

For å bli mindre avhengig av oljen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For å opprettholde velferdsordningene mener sentralbanksjef Øystein Olsen at nordmenn må jobbe mer og bli mindre avhengig av oljen.

- Det er et tankekors at vi arbeider vesentlig mindre enn landene vi handler mest med, til tross for at arbeidsledigheten i Norge er svært lav, sier sentralbanksjefen.

Han mener at gunstige overføringsordninger og andre sider ved vårt velferdssystem bidrar til at mange helt eller delvis trekker seg ut av arbeidslivet. Selv om høy arbeidsinnvandring kompenserer for dette, er ikke det nok.

- En slik utvikling synes likevel ikke bærekraftig, slo Olsen fast da han torsdag holdt sin årlige tale til representantskapet i Norges Bank.

I 2011 var sysselsettingsandelen høyere i Hellas enn i Norge, inntil gjeldskrisen rammet grekerne med full tyngde. Sentralbanksjefen mener at det i forkant av eldrebølgen er nødvendig med reformer som gir folk en sterkere motivasjon til å jobbe mer og lenger.

- Pensjonsreformen var et viktig skritt i riktig retning, sier Olsen.

Flere bein å stå på De siste 20 åra har vært en sammenhengende vekstperiode i norsk økonomi. En svært lønnsom oljenæring har bidratt til det, mens både offentlig sektor og næringslivet på fastlandet sliter med å finne lønnsomme prosjekter. Denne todelingen i norsk økonomi bekymrer sentralbanksjefen i et lengre perspektiv.

- Skulle oljeinntektene falle, trenger vi flere bein å stå på. Da vil også vi måtte gå gjennom omstillinger som legger grunnlag for ny vekst. Det er den prosessen andre land nå er i gang med, sier Olsen.

- Holde orden Norsk økonomi blir stadig mer avhengig av oljevirksomheten. Det gjør også vår økonomi sårbar, og sentralbanksjefen mener det er risikabelt å ta dagens høye oljepris for gitt.

- Ny teknologi for å utvinne energi er i emning. Klimautfordringene blir ikke borte. Skulle oljeprisene igjen falle, ville en rekke investeringsprosjekter på sokkelen bli ulønnsomme, sier Olsen.

Det vil også ramme andre deler av økonomien. Men vi kan ikke fjerne denne usikkerheten, spørsmålet er heller hvordan vi begrenser sårbarheten som følge av økt oljeavhengighet.

- Vårt viktigste forsvarsverk er å holde orden i eget hus. Vi må innrette oss slik at vi kan motstå sjokk som økonomien utsettes for, er svaret Olsen selv kommer med.

Bank-buffere For bankenes del kan kapitalbuffere bli et effektivt antisjokkmiddel. Nye regler fra EØS som er på trappene, innebærer at et kapitalkrav kan økes i oppgangstider og tas bort i dårlige tider.

- Når bankene må bygge opp en ekstra buffer, står de bedre rustet mot perioder med økte tap, sier Olsen, som varsler mer konkrete råd om størrelsen på disse motsykliske bufferne senere i år.

Det er myndighetene som skal fastlegge lover og regler som regulerer bufferne, og her bør hensynet til den samlede risikoen i banksystemet legges til grunn, mener Olsen.

Årets tale inneholdt ingen forslag om endring i handlingsregelen, slik fjorårets gjorde. Den gang ble forslaget om å basere finanspolitikken på en årlig forventet realavkastning fra oljefondet på 3 prosent prompte forkastet av statsministeren.

(NTB)