Norges Banks miljøtale

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Miljøvernorganisasjonene har fått en ny venn: Sentralbanksjef Svein Gjedrem. I sin årstale torsdag karakteriserte han høye avgifter på transport samt økte strøm- og energipriser som «en liten pris å betale», målt mot de kostnader miljøforurensningen og klimautslippene kan påføre oss. Han viste til at de fleste av oss årlig betaler tusenvis av kroner for å forsikre oss mot følger av hendelser vi forhåpentligvis aldri vil oppleve, jevnfør hva vi betaler til forsikringsselskaper i brann-, livs-, reise- og livsforsikringer. Det er en høyst relevant sammenlikning, med den urovekkende forskjell at sannsynligheten for at miljøødeleggelser vil inntreffe og påføre oss store kostnader er skyhøy sammenliknet med andre ulykker vi forsikrer oss mot.

Faktisk skjer det allerede. Stormer og oversvømmelser som skyldes unormalt vær påfører bygninger, veier og baner store skader som det koster enormt å reparere. Forsikringsutbetalingene øker. Det samme gjør premiene. Ennå har ikke verdens rikeste land, USA, klart å reparere skadene etter Kathrina-orkanen i området rundt New Orleans seinsommeren 2005. Både kommuner og enkeltpersoner i Norge har erfart hva flom og ras kan avstedkomme av ødeleggelser.

Avgifter som vrir forbruk og atferd i miljøriktig retning kan derfor være en effektiv form for økonomisk miljøvern. Sentralbanksjefen tror man oppnår de største virkningene og de minste ulempene ved å kombinere miljøkunnskap og kunnskap om økonomiens virkemåte. Sagt på en annen måte; når både samfunnsøkonomer og kapitalister ser potensialet for ny teknologi og nye forbruksvaner, vil kampen mot miljøødeleggelser være mulig til en overkommelig pris.

Jo tidligere vi innser dette, og gir våre politikere mandat til å treffe de nødvendige tiltak, jo mindre kostbart vil det bli. Når virkningene av en fortsatt miljøskadelig atferd melder seg med full tyngde, kan det være for seint å ta affære, advarer Svein Gjedrem. Ut fra en rent økonomisk føre-var-tankegang er miljøvern viktig for hver og en av oss.