Norges hysj-bank

Norge er sannsynligvis det eneste landet i verden som ikke har offentlige referater fra rentemøtene i sentralbanken. Nå krever både økonomer og politikere mer åpenhet fra Svein Gjedrem.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Er rentevedtakene i Norges Bank et solospill fra sjefen Svein Gjedrem, eller har de politisk oppnevnte styremedlemmene innflytelse på pengepolitikken?

Sjeføkonom og investeringsdirektør i Sparebank1-gruppen Tormod Andreassen mener det er på tide at offentligheten får innsyn i Norges Banks rentemøter:

- Det ville være rimelig om vi fikk vite noe mer om bakgrunnen for de beslutningene sentralbanken kommer fram til, om det her er snakk om et solospill fra Gjedrem, eller om hele styret står bak rentepolitikken som føres, sier han til Dagbladet.

Alle land ellers

I alle ledende land offentliggjøres referatene fra rentemøtene. Det er stor oppmerksomhet knyttet til referatene fordi de både begrunner siste vedtak og gir en god pekepinn om framtiden.

- Offentliggjørelse av referater vil bidra til å øke kunnskapen om rentepolitikken og stiller økte krav til representantene. Hvis det er forhold i møtene som kan påvirke nasjonale interesser, kan selvfølgelig slike ting unntas, sier Andreassen.

Både i USA og Storbritannia oppnevnes medlemmene i rentekomiteen på grunnlag av faglige kvalifikasjoner, mens organisasjoner og politiske partier oppnevner i Norge.

Andreassens kollega i Gjensidige NOR, sjeføkonom Nils Terje Furunes, ser også gjerne at det blir større åpenhet, men da rundt et hovedstyre som består av fagfolk.

- Jeg har mer sans for systemet i England, der økonomene som fatter rentebeslutningene fritt kan uttale seg, og der referatene etter ei tid er offentlige. Men når vi først har ordningen med politisk oppnevnte medlemmer, synes jeg det fungerer greit med en pressekonferanse rett etter møtet. Et upolitisk styre med større åpenhet er det beste, mener Furunes.

Udemokratisk

Blant medlemmene i Stortingets finanskomité er det først og fremst Øystein Djupedal som ivrer for åpenhet:

- Når vi først har et udemokratiske system når det gjelder pengepolitikken, der myndigheten er delegert til sentralbanken, så bør i hvert fall møtereferatene være tilgjengelig for offentligheten, sier han.

Han mener hovedansvaret for både pengepolitikken og finanspolitikken bør ligge hos finansministeren.

- Hovedstyremedlemmene bør ha lov til å uttale seg, og åpne referater vil gi bedre innsikt i begrunnelsene.

Ap positiv

Finanspolitisk talsmann i Ap, Svein Roald Hansen, ønsker også mer åpenhet:

- I den grad en slik åpenhet vil styrke innsikten i begrunnelsene for vedtakene, vil det være en styrke for sakligheten i den økonomiske debatten.

Han understreker at dette ikke har vært drøftet i partiet.

Høyres finanspolitiske talsmann, Oddvar Nilsen, mener det er gode grunner for å ha møtene lukket:

- Vi har valgt å ha politiske oppnevnte medlemmer, og åpenhet vil da i mye større grad legge et politisk press på den enkelte og på beslutningene. Det vil være uheldig.

MEKTIG MANN: Styret i Norges Bank bestemmer rentenivået i Norge. Men om det er sjefen Svein Gjedrem som tar beslutningen alene, får ikke folk vite. Styrets møtereferater er hemmelige.