Norges Miljøvernforbund anmelder StatoilHydro

Oppryddingsarbeidet kan starte i natt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Det var i går morges at 3840 kubikkmeter råolje fra en lastebøye ved Statfjord A lakk ut i sjøen. Utslippet er det nest største i norsk oljehistorie.

- Gigantutslippet av over 4000 tonn råolje fra Statfjord A plattformen er en gedigen miljøskandale som må slås hardt ned på. Dette skal ikke kunne skje, mener Norges Miljøvernforbund.

Må straffes

Nå har organisasjonen anmeldt StatoilHydro, og de håper politiet vil etterforske saken med tanke på at ansvarlige personer straffeforfølges.

«På bakgrunn av utslippets størrelse er det naturlig med bøter for selskapet sin del i mange millioner-klassen. Videre må ansvarlige personer i StatoilHydro identifiseres og etterforskes. Dette på bakgrunn av sakens alvor samt straffereaksjoner i andre mindre saker der millionbøter er gitt for betydelig mindre utslipp», står det i anmeldelsen.

- Vi tar anmeldelsen til etterretning, sier Vegar Stokset, informasjonssjef i StatoilHydro, til Dagbladet.no

Stiv kuling

Det er nå rundt fire og en halv meter høye bølger og stiv kuling i området der oljeutslippet skjedde.

VÆRFORBEHOLD:Hvis været tillater det starter oppryddingsarbeidet etter oljelekkasjen i natt. Foto: SCANPIX
VÆRFORBEHOLD:Hvis været tillater det starter oppryddingsarbeidet etter oljelekkasjen i natt. Foto: SCANPIX Vis mer

- Så lenge vinden kommer fra sør som nå anser vi ikke faren for at det skal drive inn store mengder olje på strendene som veldig stor, sier Magnar Reistad ved Meteorologisk institutt i Bergen til Dagbladet.no.

Dersom vinden kommer fra vest er faren større for at oljen vil drive inn mot land.

- Fordelen med høye bølger og vind er at oljen lettere blir blandet med vannet og splittes opp. I tillegg vil rundt en tredjedel av oljen fordampes, sier Reistad.

Ulempen med det tøffe været er at det foreløpig ikke er mulig å starte opprydding av olje på grunn av de høye bølgene.

- Vinden vil bli litt svakere i morgen, før den øker på. Foreløpig ser ikke retningen ut til å snu, sier Reistad.

Løser seg opp 

I natt starter etter all sannsynlighet oppsamlingsarbeidet etter oljelekkasjen.

- Ifølge de siste værmeldingene kan opprydningsarbeidet skje i natt. Så snart været tillater det vil vi vurdere å gå inn med lenser, sier Stokset i StatoilHydro.

Norges Miljøvernforbund anmelder StatoilHydro

Hvorvidt det blir tatt i bruk lenser, avhenger av hvor mye av oljeflaket som er igjen på havoverflaten og hvor mye som har sunket ned i havet.

Ifølge beregninger fra SINTEF vil bare 0,6 prosent av oljeutslippet fra Statfjord A være igjen på havoverflaten i Nordsjøen, i morgen. 81 prosent av oljeutslippet vil løse seg opp naturlig og synke ned i havet, mens 16 prosent vil fordampe i løpet av to døgn. Kun 0,6 prosent er ventet å være igjen på overflaten, anslår SINTEF.

Krav om tiltak

Det er fortsatt uklart om det er mulig å sveipe opp olje fra havet, eller om den allerede har blandet seg for godt med havvannet.

- Vi har stilt krav til Statoil om å iverksette tiltak i henhold til forurensningsloven. Dette innebærer blant annet at Statoil må foreta undersøkelser i etterkant, sier informasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås i Kystverkets beredskapsavdeling til Dagbladet.no.

Det betyr også at Statoil er pålagt å prøve å rense havet for olje dersom det er mulig.

Oljeflaket beveger seg nå i nordøstlig retning. I følge StatoilHydros beregninger befinner det seg om lag ved Snorre-feltet.

Full beredskap

Oljevernfartøyene ”Havila Troll” og ”Havila Runde” overvåker situasjonen og vil følge oljeflakets bevegelser, ifølge Kystverket.

Ytterligere to fartøy, ”Stril Pioner” og ”Far Star” kom også på plass i morgentimene. I tillegg er fire slepefartøy mobilisert for sleping av lenser.

Kystvaktskipene KV ”Ålesund” og KV ”Lafjord”, begge med oljevernutstyr om bord, samt KV "Leikvin" er også i området. Alle de tre kystvaktfartøyene er nå avgitt til Statoil Hydros aksjonsledelse.

-Vi har et fartøy der ute som har miniubåt om bord. Den er klar til å gå ned så fort som været tillater det. Vi har allerede overvåket området med fly, og skal ut igjen i hvert fall en gang til i dag, opplyser Ane Eide Kjærås i Kystverket.

Eksperter fra SINTEF skal starte observasjoner knyttet til fuglelivet i området. Foreløpig er det for tidlilg å slå fast hvile miljømessige konsekvenser utslippet vil få.

Samtidig sender Havforskningsinstituttet FF ”Håkon Mosby” inn i utslippsområdet for å gjøre akustiske undersøkelser av fisk allerede i ettermiddag og kveld.


Bekymret

Norsk Ornitololgisk forening er bekymret for fuglene i området.

- Oljeutslippene fra Statfjord A-plattformen vil kunne medføre store konsekvenser for
sjøfuglene i området. Det er spesielt artene alke, lomvi og alkekonge og til dels havhest som overvintrer i store antall i disse åpne havområdene.

- Vi kan alltids håpe at bølgeeffekten bryter ned oljen slik at den blir mindre skadelig for fuglene, men hvis oljen når kysten der de viktigste overvintringsområdene for sjøfugl befinner seg vil oljeutslippet få katastrofale følger for fuglelivet langs kysten, skriver Norsk Ornitologisk Forening i en pressemelding.


Granskningsgruppe 

Petroleumstilsynet og SFT har satt ned en granskingsgruppe som skal finne årsaken og foreslå oppfølgingstiltak etter oljeutslippet fra Statfjord A. Utvalget skal ledes av Roger Leif Leonhardsen fra Petroleumstilsynet, skriver NTB.

Av mandatet går det fram at gruppa skal kartlegge hva som var de bakenforliggende årsakene til at nærmere 4.000 kubikkmeter olje endte i sjøen under bøyelastingen onsdag.

Granskerne skal også se om regler er brutt og komme med anbefalinger til oppfølging av hendelsen.