FRA BBC TIL TØNSBERG TINGRETT: Mandag møter barnemor i BBCs dokumentar "Norway's silent secret" i en såkalt tvistelov-sak i retten i Tønsberg for å få tilbake to av barna som er hos fosterforeldre. FOTO: SIV JOHANNE SEGLEM / DAGBLADET.
FRA BBC TIL TØNSBERG TINGRETT: Mandag møter barnemor i BBCs dokumentar "Norway's silent secret" i en såkalt tvistelov-sak i retten i Tønsberg for å få tilbake to av barna som er hos fosterforeldre. FOTO: SIV JOHANNE SEGLEM / DAGBLADET.Vis mer

Barnevern:

«Norges skjulte skandale» fortsetter i tingretten

Mors advokat: - TV-seere i Sør-Afrika, Nederland, Tyskland og England har tatt kontakt etter BBC-programmet.

Persongalleriet og de mange spørsmålene om hvordan norsk barnevern fungerer fra radio- og tv-dokumentaren fra BBC, flytter mandag arena fra tv-skjermer over hele kloden til Tønsberg tingrett.

En kvinne som fortalte i BBC-programmet «Norway's silent secret» om familiens årelange konflikt med barnevernet i Tønsberg, går til såkalt tvistelov-sak for å få tilbake to av barna.

Juridisk må tingretten da underkjenne vedtaket i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som har vedtatt at barna fortsatt bør være hos fosterforeldre.

Ett av flere spesielle momenter med rettssaken er at kvinnen og hennes mann i praksis går til felles søksmål mot Fylkesnemnda i par med familiens opprinnelige motstander: Tønsberg kommune og barnevernet.

Kvinnens advokat Victoria Holmen er også intervjuet i programmet om norsk barnevern, som er sendt flere ganger sist uke på BBC World og BBC News for millioner av seere.

Sør-Afrika

- Det er tydelig at programmet har fått stor oppmerksomhet. Jeg har fått direkte tilbakemeldinger fra seere i Sør-Afrika, Nederland, Tyskland og England. Og det er stor aktivitet på sosiale medier. Jeg jobber i hovedsak med strafferett, men har fått spørsmål om å hjelpe til med flere barnevernsaker i Norge i etterkant av BBC-programmet, sier Holmen til Dagbladet foran saken i Tønsberg tingrett.

Der skal advokat Brynjar Meling representere kvinnens ektemann, barnefaren.

Psykologspesialist og tidligere barneombud Reidar Hjermann forteller i BBC-programmet om den faglige konflikten i denne konkrete saken med et medlem i kontrollorganet Barnesakkyndig kommisjon.

Dette medlemmet er barnepsykiateren som i april i år ble dømt til 22 måneders fengsel for nedlasting og deling av rundt 200 000 overgrepsbilder og 4 000 timer video av mindreårige helt siden midten av 1990-tallet.

Han har anket over straffutmålingen, og dommen fra Oslo tingrett er dermed ikke rettskraftig.

- Forstår at troverdigheten svekkes

Advokat Simen Tveten representerer Tønsberg og kommunens barnevern i tingretten over helgen.

Han har ikke sett dokumentaren , men sier til Tønsbergs Blad at han forstår at troverdigheten til denne sakkyndige svekkes.

Verken Hjermann eller psykiateren er innkalt til tingretten.

- Den faglige konflikten tatt opp i BBC-programmet blir et sentralt tema i retten, spesielt sett i lys av det som har kommet fram om psykiateren i forbindelse med rettssaken mot han, sier advokat Victoria Holmen.

Reidar Hjermann angriper i et meningsinnlegg i Dagbladet tidligere i uka barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland for ikke å la seg intervjue av BBC om norsk barnevern.

- Hets og trusler

SVs familiepolitiske talsperson på Stortinget, Freddy Andre Øvstegård, reagerer i samme retning på statsrådens taushet.

- Linda Hofstad Hellelands taushet er et svik mot alle de dyktige fagpersonene i barnevernet som utsettes for et massivt press, og mot barna som er avhengige av barnevernets beskyttelse. Derfor vil jeg gjerne gi henne en ny sjanse nå, til å gå tydelig ut i saken og si at norske myndigheter tar dette på alvor.

- Ansatte i barnevernet er utsatt for et massivt press, de er en av yrkesgruppene som mottar mest hets og trusler.

- En undersøkelse gjort av Fellesorganisasjonen viser at nesten hver fjerde (23 prosent) som arbeider i kommunalt barnevern, sier at de i løpet av det siste året har blitt utsatt for en eller annen form for netthets. Sjikane, trakassering, trusler og krenkelse av privatlivets fred forekommer hyppigst.

- Helleland burde svart og sagt at Norge tar enkelthendelser på alvor og forsvart den viktige jobben barnevernstjenesten og de ansatte gjør, skriver stortingsrepresentantren i en uttalelse.

Og legger til at de som trenger hjelp kan bli stående igjen som ofre:

- Dokumentaren viser til alvorlige feil som barnevernet må lære av, men den spiller også på den generelle farlige barnevern-skepsisen som er utbredt. Helleland har ansvar for at de alvorlige enkelthendelsene ikke svekker tilliten og legitimiteten til barnevernet. Det gjør barnevernets jobb vanskeligere og går til syvende og sist utover barna som er avhengige av beskyttelse.

Bufdir: - Sterkt og kjent engasjement

Dagbladet har invitert Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å vurdere BBC-programmet og presentasjonen der av norsk barnevern.

Assisterende direktør Kjetil A. Ostling i Bufdir kommer med denne vurderingen:

- Som fagdirektorat for barnevernet kjenner vi ikke enkeltsaker og kan derfor ikke uttale oss om dem. Omsorgsovertakelser er ofte vanskelige og kompliserte saker med sterkt følelsesmessig engasjement, og det bør vises varsomhet i slike saker både av presse og enkeltpersoner.

- Vi merker oss at BBCs journalist i et intervju med Dagbladet sier at han ikke har funnet vesentlige forskjeller mellom barnevernet i Norge og andre land, men at forskjellen først og fremst er knyttet til at interessegrupper gjør mer ut av seg i Norge. I BBC-dokumentaren har enkeltpersoner med et sterkt og kjent engasjement mot barnevernet fått komme til orde.

- Barnevernet må være lydhøre for berettiget kritikk, men det er viktig å skille konstruktiv kritikk fra personlige krenkelser og egne agendaer. Her er kildekritikk viktig. Norske medier er generelt opptatt av streng kildekritikk, særlig i følsomme og vanskelige saker som barnevernet har. Det mener vi er viktig og riktig. Vi er ikke kjent med hvordan BBC har drevet kildekritikk i forbindelse med denne dokumentaren.

BARNEVERN: I frykt for å miste sønnen levde mor (27) og barn i skjul hos et par på vestlandet.Etter fem uker ble de lokalisert og barnet ble hentet ut. Mora forteller om opplevelsen av å miste sønnen sin, for andre gang. Vis mer