Norman får slakt

Victor Norman vil tvangsflytte tilsynene til distriktene. Men Stortinget sier neppe ja.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nei, nei og atter nei til regjeringens forslag om utflytting. Det var gjennomgangstonen i høringen om stortingsmeldingen om statlige tilsyn i Stortinget mandag.

Ikke bare de ansattes organisasjoner, men også faginstansene var svært kritiske. De fryktet rasering av fagmiljøer som de mener det nesten vil være umulig å bygge opp på nytt dersom mange av de ansatte ikke flytter med på lasset.

Under høringen la sjøfartsdirektør Rune Teisrud fram en rapport utført av Veritas på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Rapporten sier at en flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund vil kunne føre til en nedbygging av direktoratet og svekke direktoratets internasjonale påvirkningskraft.

Direktøren i Post- og teletilsynet Willy Jensen sa at en flytting vil koste 1,3 millioner kroner per ansatt. I meldingen blir kostnadene beregnet til 500.000 kroner.

Han regnet også med at bare 10 prosent av de ansatte ville flytte med, og at mesteparten av kompetansen ville forsvinne.

Hver for seg

Opposisjonen på Stortinget har ikke drøftet meldingen i sine gruppemøter, men det meste tyder på at resultatet blir annerledes enn det regjeringen foreslår. Utflyttingen vil etter alt å dømme bli mindre omfattende fordi de åtte tilsynene ikke vil bli behandlet under ett, men hver for seg.

- Mye tyder på at vi vil se på hvert enkelt tilsyn, sier Eirin Faldet (Ap) til NTB.

- Vi er sterkt kritiske til mange av forslagene om utflytting, sier Ulf Erik Knudsen (Frp), mens May Hansen (SV) sier at det ikke kan foretas en utflytting som betyr omstilling, nedbryting av fagmiljøer og kanskje delprivatisering.

Under mandagens høring gjorde representanter fra de berørte tilsynene sitt beste for å overbevise arbeids- og administrasjonskomiteen om at deres arbeidsplass måtte forbli i Oslo.

For dårlig

Det er en gjengs oppfatning i opposisjonspartiene at stortingsmeldingen fra arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H) er for overfladisk. Kritikken går særlig på at den mangler økonomiske beregninger og at konkrete forslag om flytting hindrer en debatt om omorganisering og effektivisering. Det blir en debatt om geografi.

- Vi har merket oss fagmiljøenes skepsis. For oss er dette det viktigste, sier Knudsen.

- Det er merkelig at meldingen ikke inneholder noe mer om kostnadene ved flytting. Det virker som stortingsmeldingen er et hastverksarbeid. Den er tynn, sier Eirin Faldet til NTB.

- Et problem er det også at forslag om organisatoriske endringer er rotet sammen med forslag om utflytting. Grunnlaget for å vurdere omorganisering av tilsyn blir derfor vanskeligere. Det er også rart at statsråden ikke har hatt tettere samarbeid med de ansattes organisasjoner under i prosessen med meldingen, mener Faldet.

(NTB)

IMPONERER IKKE: Stortingsopposisjonen er ikke imponert over tilsynsmeldinga fra Victor Norman.