Norman på tilbaketog

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I løpet av to høringer i Stortinget og mye medieoppmerksomhet har arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman byttet standpunkt fra det som står i proposisjonen til å erklære seg enig med jussprofessor Henning Jakhelln og Justisdepartementets lovavdeling i spørsmålet om de ansattes rettigheter ved omdanning av Statskonsult fra et forvaltningsorgan til et aksjeselskap. Norman dekket sitt tilbaketog ved å hevde at han har ment det samme hele tida, selv om det ikke ser sånn ut når man leser proposisjonen. Han sa at man alltid kan ønske seg mer plass til å uttrykke det man mener.
  • Det som er kjent om denne saken, om kontaktene med de ansatte i Statskonsult og om det som står i departementets arbeidsnotater, forteller en annen historie. Av dette materialet framgår det at statsråden og departementet er drevet fra skanse til skanse i spørsmålene om de ansattes rettigheter. Norman har også budsjettert for neste år i henhold til de standpunktene som han nå løper fra. I høringen i kommunalkomiteen i går sa Norman at han ikke har budsjettert utgifter i forbindelse med de rettighetene han nå mener at medarbeidere i Statskonsult faktisk har, fordi han ikke tror at noen vil benytte seg av dem. Norman hadde virket mer overbevisende om han hadde begrunnet denne nullen skriftlig i budsjettdokumentene, i stedet for i et improvisert svar i gårsdagens høring.
  • Statsråd Normans egen framstilling er at han har den største omsorg for de ansatte i Statskonsults ve og vel. At de ansatte i stor utstrekning ikke deler den oppfatningen, skyldes åpenbart forhold som illustreres av den gjenstående uenigheten mellom Norman og professor Jakhelln. Norman mener at de ansatte som tilbys å bli med i det konkurranseutsatte Statskonsult, der de risikerer å bli overtallige, er tilbudt «høvelig arbeid» og derfor står svakt når Aetat skal vurdere om de som takker nei, har rett til etterlønn. Mens Jakhelln mener at jobben i «nye» Statskonsult er så usikker at det er et åpent spørsmål om de har fått tilbud om «høvelig arbeid» i lovens forstand, når den høye alderen til mange av de ansatte i Statskonsult tas med i vurderingen.