Norsk - et språk på sotteseng?

Navn: Ola Haugen Alder: 56 Yrke: Leder i Norsk språkråd

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Mens gode nordmenn i hele forrige hundreår sloss om riksmål kontra nynorsk, samnorsk og språklig samling, synes store deler av vår nasjonale, språklige arv i full oppløsning, fortrengt av engelsk. Stadig flere av våre internasjonale konserner har valgt engelsk som skriftspråk for alle ansatte. Telenor er siste selskap ut, mens Statoil og Hydro tidligere har forlatt morsmålet.
  • I går leste vi i Aftenposten at seksjonsleder Margit Glomm i Handel og Kontor har sendt tilbake til LO et høringsnotat på engelsk med beskjed om at organisasjonen må kreve av departementene at tekstene blir oversatt til norsk. Leder av Norsk språkråd, Ola Haugen, slutter seg på mobiltelefon fra fjellheimen helt og fullt til et slikt krav, og finner det helt uakseptabelt at regjeringen sender ut dokumenter på andre språk enn norsk.
  • - Men engelsk brer seg mer og mer. Det er bekymringsfullt, men vi må se i øynene at vi i løpet av noen år vil få en tospråklig situasjon hvor engelsk i stor grad vil overta som skriftlig bruksspråk. Det er en utvikling vi ikke kan stoppe. Det vi kan gjøre, er å sette i verk tiltak som gjør at norsk ikke blir presset ut. Vi må skape en høy bevissthet, og kreve at norsk blir brukt innad mot norske brukere.
  • Vi innvender at dette kravet ikke blir oppfylt av dem som har innført engelsk som konsernspråk. Der skiller man ikke mottakerne etter nasjonalitet og morsmål. Bruksspråket er ett, og det er engelsk.

    - Norsk språkråd har ikke maktmidler. Vi kan anbefale, kanskje også stille krav. Vi vil nå kartlegge den situasjonen vi står overfor, se nærmere hva det betyr at et firma velger et konsernspråk. Og vi har valgt å satse på tre hovedgrupper: arbeidsliv, barn og ungdom og folk generelt. Det er også viktigere å få til et bedre samarbeid med de sektorer i samfunnet som er med på å styre språkutviklingen.

  • Det er også åpenbart at den økte bruk av fremmedspråket engelsk skaper problemer. Det er bare et fåtall av oss som kan mestre en komplisert tekst på for eksempel engelsk. Faren er at det skal oppstå misforståelser og direkte feiltolkninger, sier han.
  • Haugen er til daglig viseadministrerende direktør i Cappelen, der han også har det daglige ansvaret for undervisningsseksjonen. Han er nå inne i sin andre fireårsperiode som leder av Språkrådet som «skal verne om den kulturarv som norsk skriftspråk og talespråk representerer».
  • For første gang har Språkrådet vedtatt retningslinjer for uttale av ord. I går hørte vi i radio til kjedsommelighet at nå kan det være riktig å si både «avvis» og «bannan». Det er for bagateller å regne i forhold til newspaper og banana.