Norsk anti- humanisme

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagsavisen brakte fredag en reportasje om de såkalte ureturnerbare asylsøkerne som oppholder seg i Norge. Det er mennesker som har fått avslag på søknad om beskyttelse og som av en eller annen grunn ikke kan returneres til hjemlandet. Alt i alt dreier det seg om 600 mennesker. Noen av dem har sittet fast i Norge i årevis. Inntil nå har de bodd på asylmottak, men fra 1. januar i år er de i utgangspunktet nektet bolig der. Likevel er de færreste kastet ut. Likeledes har de inntil nå kunnet motta sosialhjelp. Også det skal det nå bli slutt på.

Regjeringen ønsker å endre sosiallovgivningen, slik at utenlandske statsborgere må bevise at de har lovlig opphold før de får sosialhjelp. Denne endringen framsettes som en forskriftsendring og ingen lovendring. Som Senter mot etnisk diskriminering (SMED) påpeker, er endringen av en slik art at den burde vært framlagt som lovendring, og fått den grundige behandling som følger av det. Med endringen forvandles sosialloven fra å være en garantist for rettigheter, til å bli ekskluderende overfor de mest ressurssvake.

Dernest er forslaget et typisk skrivebordsforslag som bare har til hensikt å tilfredsstille Fremskrittspartiets og øvrige populisters rop om streng behandling av utlendinger. I virkelighetens verden er det uhyre komplisert for utlendinger å kunne bevise at de har lovlig opphold. Til det er Utlendingsdirektoratets saksbehandling altfor treig. SMED har erfart at det kan ta opptil ett år før UDI bekrefter at utkastelse er utsatt, og at utlendingen følgelig har lovlig opphold.

Det mest graverende er imidlertid at lovendringen fratar en liten gruppe mennesker helt grunnleggende menneskerettigheter. Europakommisjonen har flere ganger skarpt kritisert Norge for at de såkalt ureturnerbare ikke får noen rettslig status i landet. De kan ikke arbeide, de kan ikke studere, nå kan de snart ikke skaffe mat på lovlig vis. At de ikke har fått opphold eller kan returnere, betyr ikke at de ikke er mennesker - hva politikerne enn måtte innbille seg. Det er skammelig hvor lett denne regjeringen slipper tak i sin humanistiske tradisjon bare for å klamre seg til makten.