Norsk datahjelp avslørte Slobo

BEOGRAD (Dagbladet): Norsk hjelp gjorde det mulig for opposisjonen i Jugoslavia å avsløre Slobodan Milosevics valgsvindel med en gang. Norges sendemann til Beograd, Sverre Bergh Johansen (60), hylles nå for sitt utradisjonelle diplomati.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter det Dagbladet erfarer, ble millionbeløp av den norske regjeringens hjelp til Den jugoslaviske opposisjonen (DOS) brukt til innkjøp av datautstyr til dette avanserte datanettverket, som fungerte som en regnesentral i DOS-hovedkvarteret.

20000 DOS-medarbeidere ved rundt 10000 valglokaler, pluss medarbeidere i opposisjonens hovedkvarter og kontorer over hele landet, ble trukket med i nettverket.

Full kontroll

Dette gjorde opposisjonen i stand til å kontrollere valgresultatene fra hvert eneste valglokale i det øyeblikk opptellingen var avsluttet og resultatene ble rapportert inn til den Milosevic-kontrollerte sentrale valgkommisjonen.

Allerede ved midnatt valgdagen 24. september var opposisjonen sikker på at Vojislav Kostunica hadde vunnet valget med reint flertall.

- Denne konklusjonen hadde vært umulig uten datanettverket som ble finansiert fra Norge. Uten bevisene på Milosevics valgsvindel hadde det vært umulig å mobilisere millioner av serbere for å styrte Milosevic mindre enn to uker seinere, bekrefter en representant for opposisjonen overfor Dagbladet.

Fikk pengene inn

Chargé d'affaires Sverre Bergh Johansen bekrefter til Dagbladet at han formidlet den norske støtten, men vil på det nåværende tidspunkt ikke røpe detaljene og omfanget av hjelpen.

Etter det Dagbladet forstår ble datautstyret ikke levert fra Norge, men kjøpt direkte av opposisjonens dataeksperter.

Hjelpen til datanettverket er enda et eksempel på rollen den ukonvensjonelle diplomaten og hans medarbeider ved ambassaden, og livsledsager, ambassadesekretær Signe Brudeset (32), har formidlet.

Hjelpen var i avgjørende grad med på å gjøre den serbiske opposisjonen rustet til å gjennomføre den tilsynelatende umulige oppgaven med å styrte serbernes enehersker de siste 13 årene.

- Utradisjonell

Utenriksminister Thorbjørn Jagland godkjente personlig hvert eneste tiltak som ble gjennomført fra den norske ambassaden i Beograd. Underdirektør Jan Braatu var Bergh Johansens kontakt i Utenriksdepartementet.

- Jeg innrømmer at vår virksomhet ikke var tradisjonell diplomatisk virksomhet. Men vi hadde kommet til at situasjonen var ekstraordinær. Milosevic-regimet måtte bort, og at vi måtte bruke de midlene vi hadde til rådighet for å hjelpe opposisjonen, sier Bergh Johansen.

Flere ganger var han truet med utvisning av jugoslaviske myndigheter. Ingen andre vestlige diplomater opplevde dette.

Bergh Johansen bekrefter til Dagbladet at han to ganger ble innkalt til det jugoslaviske utenriksdepartementet med beskjed om at hans virksomhet var utålelig.

- Første gang dette skjedde, var seks- sju uker før valget, andre gang bare en uke før valget. Begge ganger ble jeg beskyldt for innblanding i landets indre anliggender.

Han ble også innkalt en tredje gang - dagen etter revolusjonen. Men da var løpet kjørt for regimet.

Skjelt ut

Av den jugoslaviske informasjonsministeren Goran Matic, hans serbiske kollega Aleksandar Vutic og den rabiate nasjonalistlederen Vojislav Seselj ble Sverre Bergh Johansen gjentatte ganger beskyldt ved navns nevnelse for å være «agent og håndtlanger for USA». Angrepene skjedde i det regimekontrollerte fjernsynet.

Pengene fra Norge ble framstilt som fordeling av angivelig amerikanske midler.

I et memorandum som regimet ga ut så seint som dagen før sammenbruddet, og som sirkulerer som offisielt dokument i FNs sikkerhetsråd, om påstått utenlandsk innblanding i landet, ble Bergh Johansens virksomhet viet et eget avsnitt.

De norske stipendene til 1000 studenter over hele Serbia ble framstilt som et angivelig forsøk på å kjøpe opp landets unge intelligentsia.

Erfaren diplomat

  • Sverre Bergh Johansen har vært karrierediplomat hele sitt yrkesliv, bortsett fra et par år da han arbeidet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe i begynnelsen av 1980-årene.
  • Han var involvert i den såkalte Oslo-kanalen for å skape fred i Midtøsten på begynnelsen av 1990-tallet. Da Berlinmuren falt, var han nestkommanderende ved den norske FN-delegasjonen i New York.
  • Til Beograd kom han i oktober i fjor fra stillingen som ambassadør i Kina.
STØTTESPILLER: Karrierediplomaten Sverre Bergh Johansen trekkes fram som sentral støttespiller for den demokratiske opposisjonen i Jugoslavia.