Norsk fiskemat giftig

EUs vitenskapelige komité mener norsk fisk og skalldyr inneholder fem ganger så mye miljøgifter som det som er forsvarlig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Miljøgifter som PCB og dioksiner finnes først og fremst i fet fisk og skalldyr. Stoffene kan selv ved små mengder føre til alvorlige helseskader.

I en ny risikovurdering av dioksiner og PCB, har EUs vitenskapelige komité for mat satt nivået for et akseptabelt ukentlig inntak av disse miljøgiftene til en femtedel av det nordiske eksperter har funnet forsvarlig. Selv et vanlig norsk kosthold vil overskride denne grensen, skriver Aftenposten.

Varsler tiltak Komiteen vurderer nå å sette en øvre grense for miljøgifter i matvarer. Det vil i så fall ramme norsk fiskeeksport til EU svært hardt. Norge eksporterte fisk til EU for 17,7 milliarder i fjor.

- Maksimalgrenser for miljøgifter kan bli svært vanskelig å etterleve når det gjelder fet fisk. Det er klart det kan få betydelige konsekvenser for fiskeeksporten, sier avdelingsoverlege ved Statens institutt for folkehelse, Erik Dybing.

Han understreker likevel at EUs anbefalinger er en beregning av trygg eksponering, og at overskridelse av denne grensen ikke nødvendigvis fører til økt helserisiko.

Alvorlig

Direktør i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening Geir Andreassen følger nøye med utviklingen i saken.

- EUs nye anbefalinger er drastiske. Men hvilke konsekvenser dette kan få for næringen, avhenger om det blir satt nye grenseverdier og hvilket nivå disse blir satt til. Vi vil ikke spekulere nå, men vil innrette oss hvis dagens retningslinjer endres, sier Andreassen.

Han sier at næringen tar problemet på alvor, og vurderer løpende tiltak som kan minske mengden av miljøgifter i fisk.

- Vi lever av å selge trygge varer, og kan ikke leve med at det stilles spørsmål ved dette. Men det er viktig at beslutninger om grenseverdier tas på et grundig vitenskapelig grunnlag, sier Andreassen.

EUs nye risikovurdering bygger på forsøk med rotter og aper. Statens institutt for Folkehelse er imidlertid kritisk til grunnlaget av disse forsøkene, og har lagt fram sitt syn for komiteen i Brussel. Nå skal komiteen ha et nytt møte i ekspertgruppen, før risikovurderingen og eventuelle tiltak på nytt skal behandles i mai.

NTB