Norsk frykt for islamsk terror

HELL (Dagbladet): Radikale islamske grupperinger som er villige til å bruke terror, kan ha fotfeste i Norge. Overvåkingssjef Per Sefland bekrefter at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) er bekymret.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

11. september ble et tidsskille, også for det hemmelige politiet i Norge. Fokus er flyttet og fiendebildet er forandret. Sefland understreker likevel at trusselen fremdeles er høyaktuell.

- For tida er det naturlig å være bekymret for radikaliseringen av ekstreme islamske grupperinger. Vi ser det i verdenssammenheng og i Norge. Dette er forhold PST er bekymret over. Visse miljøer er villige til å akseptere og bruke vold. Det er en internasjonal og norsk tendens, sier Per Sefland.

Islamske miljøer

- Du er ikke redd for å bli stemplet som rasist, når du som PST-sjef vedgår at terrorfaren kommer fra islamske grupper?

- Det er et dilemma. Desto viktigere er det å uttrykke seg slik at man ikke er konfliktskapende. Frykt kan legge et teppe over debatten. Vi må være realistiske og innse at dette er en del av den faktiske virkelighet, sier Sefland. Vår analyse er at den vesentlige terrorfaren kommer fra ytterliggående islamske miljøer.

- Hvor stort er dette miljøet i Norge?

- Jeg kan ikke eksakt si hvor mange vi her snakker om. Vi har registrert en internasjonal tendens. Også i Norge har det skjedd en polarisering. Ekstreme islamske miljøer er en av de aller største sikkerhetsrisikoene, sier Sefland.

Al-Qaida

- Har Osama bin Laden og terrornettverket hans fotfeste i Norge?

- Vår arbeidsteori er at al-Qaida har eller har hatt forbindelser til Norge. Vi har grunn til å ha denne teorien, men jeg vil ikke utdype det.

- Har PST oversikt over miljøene som dere definerer som ekstreme islamske grupperinger?

- Vi har brukbar oversikt. Fiendebildet har forandret seg. Fienden er ikke lenger en annen stat, men individer og grupperinger. Vi vet at enkelte fanatiske individer vil det onde.

- Har PST avdekket at personer bosatt i Norge har deltatt i finansiering av terrorisme?

- Vi regner faktisk med at det er realistisk at terrorgrupper får penger også fra Norge til å finansiere terroraksjoner.

Norsk overvåkingspoliti hadde ingen indikasjoner på at noe som angrepet 11. september ville eller kunne skje.

- Vi hadde ingen slik informasjon. Verken gjennom eget arbeid eller opplysninger fra samarbeidende tjenester.

Fokus

Sefland vedgår at 11. september førte til at terror ble synliggjort, og til en felles forståelse i den hemmelige tjenesten om at fokus måtte rettes mot internasjonal terrorisme.

- 11. september innebar at det politiske miljøet, næringslivet, media og folk fleste fikk forståelse for en ny dagsorden. Fokus ble rettet mot sikkerhet, sier Sefland.

I dag erkjenner han at terroraksjonene i USA har ført til at det politiske miljøet igjen legger vekt på trusselvurderingen fra PST. Etter Seflands oppfatning har PST forandret seg til en moderne organisasjon, hvor det legges vekt på allsidig kompetanse.

- Endringene internt i vår tjeneste har skjedd raskt. Det har vært nødvendig å rekruttere personer med ulik kompetanse, i tillegg til polititjenestemenn. Norge har i dag en hemmelig tjeneste som har forutsetninger til å møte de nye utfordringene samfunnet står overfor, sier overvåkingssjefen.

- Samarbeider PST i dag med muslimske land?

- Det vil jeg ikke kommentere.

- Har PST forhindret eller vært med på å forhindre terroraksjoner?

- Da må jeg svare slik: Etter vel fem år som sjef for POT og nå PST er jeg ikke i tvil om at tjenesten har bidratt til å tjene nasjonale interesser. Jeg har ikke mulighet til å gå inn på konkrete saker.

- Vårt verdensbilde har forandret seg. Religiøse konflikter dominerer. Handlinger motiveres ideologisk og religiøst.