I RUTE: Norsk økonomi utvikler seg i tråd med forventningene. Foto: Gard Setsaas.
I RUTE: Norsk økonomi utvikler seg i tråd med forventningene. Foto: Gard Setsaas.Vis mer

Norsk økonomi vokser stabilt

BNP utvikler seg som ventet.

(Hegnar.no): Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall fra SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap. Dette er på linje med konsensus, og veksttakten er omtrent den samme som i de tre kvartalene før.

Som ventet

- BNP-tallene ble omtrent som ventet, og stadfester en solid vekst i økonomien. Inflasjonstallene kom derimot klart ut på nedsiden. Selv om noe av dette er midlertidige effekter, viser det at inflasjonsimpulsene fortsatt er svake. Norges Bank er derfor god tid til å vurdere rentesettingen, og så langt ser det ikke ut til at det er noe behov for å sette rentene opp tidligere enn i eurosonen, skriver Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.

Samlet BNP falt 0,3 prosent i kvartalet, etter å ha steget 0,8 prosent i kvartalet før.

BNP-veksten for Fastlands-Norge på 0,6 prosent i 3. kvartal ble revidert opp til 0,7 prosent.

Bygg- og anlegg bidrar

Gjennom hele 2017 kom det sterkeste bidraget til veksten i Fastlands-BNP fra bygge- og anleggsvirksomhet.

Aktiviteten i næringen har ifølge SSB vært høy siden 2015, og sesongjusterte tall viser at bruttoproduktet steg med 1,4 prosent i 4. kvartal.

For året samlet økte produksjonen i bygg og anlegg med 4,4 prosent, om lag som i 2016.

Årslønnsveksten i 2017 ble nå anslått til 2,3 prosent. Det er litt under rammen på 2,4 prosent

EURNOK steg seks øre etter tallene.

Andre økonominyheter:
DNB Markets: Nok en blodrød dag i aksjemarkedet​
Oljeprisene faller videre