FIKK MILLIONER:  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen hadde med seg flere hundre millioner ekstra til politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.h.)da han i fjor presenterte budsjettet. Likevel er det økonomisk krise i politidistriktene - det er det ikke i Politidirektoratet. Foto:
FIKK MILLIONER: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen hadde med seg flere hundre millioner ekstra til politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.h.)da han i fjor presenterte budsjettet. Likevel er det økonomisk krise i politidistriktene - det er det ikke i Politidirektoratet. Foto:Vis mer

Norsk politi i krise

I fjor jublet politiet over pengedryss fra justisminister Anders Anundsen. I dag er politidistriktene i dyp økonomisk krise.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

8. oktober i fjor ble justisminister Anders Anundsen tatt imot som en helt, av politidirektør Odd Reidar Humlegård og landets politimestere. Med seg i bagasjen til politisjefmøtet på eksklusive Holmenkollen Park Hotel hadde Anders Anundsen med seg millioner av kroner.

Til Dagbladet sa politidirektør Odd Reidar Humlegård da:

- Politiet er så definitivt budsjettvinner.

Millionpakka fra Fremskrittspartiets første justisminister inneholdt blant annet:

• 353 nye politistillinger
• 50 nye jurister
• 12 nye statsadvokater
• 68 millioner kroner mer til PST (Politiets sikkerhetstjeneste)

Gleden over millionene fra regjeringen er ikke like stor i politiet i dag. Den økonomiske situasjonen er en helt annen enn hva politimesterne og de tillitsvalgte trodde, da Justis- og beredskapsminister Anundsen fortalte om millionene som ventet på å bli brukt.

Økonomisk krise - Driftsbudsjettene i enkelte politidistrikt er så dårlige, at det får konsekvenser for tjenesteutførselen. For enkelte politidistrikt betyr det minustall — færre folk på jobb i år, enn der var i fjor, konstaterer Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

- Hvor er det blitt av millionene fra Anundsen?

- Det er aldri bevilget mer penger til politiet, enn budsjettet justisminister Anders Anundsen fikk igjennom i Stortinget. Men pengene blir brukt blant annet til forskjellige programmer, iverksatt av Politidirektoratet. Bare det såkalte Merverdiprogrammet har alene kostet 240 millioner kroner.

- Noe av hensikten med merverdiprogrammet er at det skal bli bedre i distriktene. Men så langt har vi ikke sett at det gir den effekt som Merverdiprogrammet skulle medføre.

- Den økonomiske situasjonen innebærer at politidistriktene blant annet ikke besetter alle stillinger. Stillinger må stå ledige for å få budsjettene til å gå opp, bekrefter Sigve Bolstad.

POD tar millionene Politidirektoratet (POD) har vokst kraftig og tar nå en større del av totalbudsjettet enn tidligere. Det er mulig den store veksten har vært nødvendig i forhold til utvikling av norsk politi og politireformen, men faktum er at det blir mindre igjen til politidistriktene.

- Fra Østfold politidistrikt har POD de siste to åra trukket inn til sammen cirka 7,5 millioner kroner til drift av direktoratet. Disse millionene hadde utgjort en stor forskjell for oss, sier lokallagsleder Runar Arnesen i Politiets Fellesforbund i Østfold politidistrikt.

Østfold politidistrikt var en av vinnerne i budsjettet for 2015. Virkeligheten i dag er helt annerledes.

- Østfold politidistrikt ble tildelt 14 politistillinger. For å ha regnskapet i balanse i forhold til budsjettet må politidistriktet planlegge med å holde cirka 24 stillinger ledige ut året. Om lag 20 av disse vil være politistillinger. 14 minus 20 blir i realiteten minus seks stillinger til hverdagsberedskap og etterforskning. Det er vår virkelighet, sier Runar Arnesen til Dagbladet.

- Vi blør økonomisk Også i Østfold ble den nye politireformen positivt mottatt, men nå har tvilen begynt å melde seg.

- Politireformen ble kalt en nærpolitireform. Fortsetter Politidirektoratets inndragning av deler av vår driftsbudsjett, vil Østfold politidistrikt tilby dårligere og ikke bedre polititjeneste til publikum.

- En fortsatt svekkelse av budsjettene vil bety at politireformen vil mislykkes. Virkeligheten er at politidistriktene blør økonomisk, sier Runar Arnesen til Dagbladet.

I båtfylke Østfold er det i dag så dårlig stilt økonomisk med politiet, at de ikke har råd til å investere i en ny politibåt.

- Båten vår er så dårlig at vi ikke kan garantere en driftssikkerhet.

Arnesen vil ikke kritisere den lokale ledelsen i Østfold.

- De sitter i klemma og er like fortvilte som oss, sier Arnesen.

70 stillinger tomme Forholdene er ikke stort bedre i Oslo politidistrikt.

- Vi har ikke merket at det ble bevilget mer penger til politiet. Det oppleves derimot som om pengene som ble bevilget brukes av Politidirektoratet, sier fungerende leder av Oslo politiforening Eirik Wilmann til Dagbladet.

Oslo politidistrikt bruker store summer på terrorsikring — objekter og arrangementer.

- Vi fikk en ekstrabevilgning på 38,8 millioner kroner i revidert budsjett. Virkeligheten er at disse pengene allerede var brukt opp i januar måned, sier Wilmann. Også Oslo politidistrikt sliter med bemanningen.

- I Oslo er det lagt inn i budsjettet at 70 stillinger skal stå tomme i tre og en halv måned, for å holde budsjettet. Konsekvensene er dårligere polititjeneste for publikum, sier Eirik Wilmann.

Mindre folk — flere oppgaver - For at måltallene POD har satt for Oslo politidistrikt skal bli oppnådd, blir stillingene besatt før jul. Jeg er usikker på om det er dette Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ønsket å oppnå, da det ble bevilget mer penger til norsk politi, sier Eirik Wilmann.

- Betyr det at det færre polititjenestemenn i Oslos gater enn tidligere år?

- Hvis vi bruker Sentrum politistasjon som eksempel, er virkeligheten at det i 1987 var 50 prosent flere som jobbet ute i gata, enn det er i dag. Da var det 17,08 tjenestemenn på jobb i gata i snitt. I dag er snittet 8,4 tjenestemenn som er ut og jobber. Siden 1987 har også Sentrum politistasjon fått flere oppgaver politistasjonen ikke hadde i 1987, sier Eirik Wilmann.

- Den viktigste beredskapen vi har er fortsatt nærmeste patrulje (med rett kompetanse og utstyr). Det begynner å bli fryktelig langt mellom hver ordenspatrulje. «Satsingen» etter 22. juli er således begrenset til politiets utrykningsenhet og Beredskapstroppen, fastslår Wilmann.

POLITIKRISE :  - Den økonomiske situasjonen innebærer at politidistriktene blant annet ikke besetter alle stillinger, sier Sigve Bolstad, leder i Politets Fellsesforbund, Foto: Gunnar Hultgreen
POLITIKRISE : - Den økonomiske situasjonen innebærer at politidistriktene blant annet ikke besetter alle stillinger, sier Sigve Bolstad, leder i Politets Fellsesforbund, Foto: Gunnar Hultgreen Vis mer