Norsk professor anklaget for forskningsjuks i Sverige

Plagiat ved Forsvarshögskolan.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no) En norsk professor ved Försvarshögskolan i Stockholm er anklaget for alvorlig forskningsjuks.

Ifølge anklagen har professor i krigsvitenskap Nils Marius Rekkedal brukt betydelige deler av andre forskeres tekster i en rekke av sine arbeider, uten å vise til kilder i tilstrekkelig grad. Noen av de påståtte tilfellene av plagiat går så langt tilbake i tid som til professorens hovedfagsoppgave for 30 år siden.

Dagbladet.no har gjentatte ganger forøkt å få kontakt med professoren i dag, uten å lykkes.

Skolens fremtid

Til den svenske avisa Dagens Nyheter sier Rekkedal at han ikke vil kommentere anklagene, men at det finnes andre oppfatninger om arbeidene hans.

- Man glemmer at det er nesten 30 år siden det ble skrevet, og at min veileder og professor da så det jeg hadde skrevet. Da var det ikke ansett som fusk. Det var en avhandling basert på samtidskilder og de metodeproblemene som følger ble redegjort for, sier han om hovedoppgaven fra Bergen.

Rekkedal sier til DN at bak anklagene ligger en konflikt om høgskolens fremtid:  

- Jag har stått for at vi skal være en fagutdannelse. Den andre fløyen vil ha en mer tradisjonell akademisk høgskole, sier han.

ANKLAGES FOR FORSKNINGSFUSK: Professor Nils Marius Rekkedal. Foto: Marius Knutsen/Forsvarets mediesenter
ANKLAGES FOR FORSKNINGSFUSK: Professor Nils Marius Rekkedal. Foto: Marius Knutsen/Forsvarets mediesenter Vis mer

Nyere tid

Anklagene om fusk går imidlertid også på hans nyere arbeider.

«Det har ikke vært mulig for undertegnede å undersøke hele Rekkedals produksjon. Det som er anført over er imidlertid så alvorlig at det etter undertegnedes mening bør utredes av Vitenskapsrådets ekspertgruppe», heter det i anklagen som går gjennom fem av Rekkedals bøker og artikler.

Jan Hallenberg, som som selv er professor, sendte anmeldelsen til rektor ved skolen for mindre enn to uker siden.

Les hele anmeldelsen her.


Kolleger
- Jeg kan bekrefte at en av våre professorer har levert en anmeldelse og at det finnes mistanke om at en annen professor har drevet forskning på uredelig måte. Vi har valgt å gi saken videre til Vitenskapsrådet, sier rektor ved Högskolan, Gerry Larsson, til Dagbladet.no.

Larsson sier at Rekkedal på eget initiativ nå har tatt fri fra en del oppgaver som professor, og at det ikke er klart om han vil undervise i tiden fremover.

- Men jeg vil understreke at ingen er skyldig på bakgrunn av en mistanke. Det må gjøres en upartisk granskning av denne saken, som er en belastning både for den anklagede og den som har levert anklagen, sier Larsson.

Norsk professor anklaget for forskningsjuks i Sverige

Rekkedal har historie hovedfag, har vært forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvarets overkommando i Norge, og vært byråsjef i Samferdselsdepartementet. Han har publisert rundt 75 vitenskapelige arbeider. Professoren har jobbet ved den svenske høgskolen siden 2004.

Studenter rapporterte professor

Anklagene mot professoren har kommet i flere omganger. Den første saken ble sendt ledelsen ved skolen av en annen medarbeider i fjor, etter at to studenter hadde gjort ham oppmerksom på svakheter i en lærebok laget av Rekkedal.

I sitt svar på denne anklagen skrev Rekkedal blant annet:

«Boken er ingen presentasjon av egen ny forskning selv om jeg har brukt egen tidligere forskning i forbindelse med boken. Jeg vil her fremholde at det er 538 fotnoter i boken, noe som jeg mener bør kunne tolkes som et ærlig forsøk på å gi kreditt til de kilder jeg gjør bruk av.»

Det ble gjennomført en ekstern granskning av boken, og høgskolen iverksatte begrensede tiltak, blant annet ba de Rekkedal om å revidere boken. 


Misfornøyd

Ansatte ved høgskolen har etter det Dagbladet.no erfarer reagert på at det ikke ble gjort en grundigere gjennomgang eller sanksjonert i forhold til professoren tidligere. Rektor forsvarer seg med at den nyeste anklagen er annerledes:- Den anmeldelsen som nå har kommet inn omfatter et større forskningsmateriell, mens de tidligere innklagde arbeidene hadde karakter av undervisningsmateriell. Reglene er langt strengere for vitenskapelig arbeider, sier Larsson.

Ekspertgruppen ved det svenske Vitenskapsrådet, som etter all sannsynlighet skal behandle saken, undersøker om innklagede arbeider «avviker fra vitenskapelig skikk».

De vedtar ikke sanksjoner mot enkeltforskere, men overlater dette til arbeidsgiver.

Har støtte

Mange av Rekkedals kolleger støttet ham gjennom anklagene i fjor.

Blant annet ble det levert et opprop til ledelsen i november.

«Angrepene mot Rekkedal risikerer å skape et negativt bilde av det gode arbeidet Rekkedal har gjort ved Försvarshøgskolen. Det rette bildet anser vi å være at Rekkedal er kunnskapsrik, ærlig, hjelpsom og en stor pådrivende kraft ved MVI», skrev en rekke kolleger.

- Så vidt jeg vet har noe som dette ikke skjedd tidligere ved høgskolen, sier rektor Larsson om de alvorlige anklagene om plagiat.

I tilsvaret som gjelder plagiat i en av Rekkedals lærebøker skriver den norske forskeren for øvrig:

«Her ønsker jeg også å fremholde et annet problem i forbindelse med skriving av faglige bøker - trenger en egentlig fotnote alle tanker en gjør seg? Mye av dette er jo allment tankegods innen et fagmiljø, et fagmiljø jeg har arbeidet i siden jeg startet i det norske forsvaret i 1971».

REKTOR: Gerry Larsson, rektor ved Försvarshögskolan.