Norsk terrorsak endte med bot

Norsk politiet mistenkte et somalisk miljø for å være med på å finansiere et terrornettverk etter terroranslagene mot USA 11. september 2001.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiaksjonen med påfølgende arrestasjoner var voldsom, og Økomkrim får nå i to dommer knusende kritikk for sin framgangsmåte. Terrormistanken var helt ubegrunnet.

20. desember i fjor ble «terrorsaken» endelige avsluttet i rettsapparatet. Det har tatt over fire år. I Borgarting lagmannsrett ble en nibarnsfar dømt til 10 000 i bot for ulovlig å ha sendt penger fra Norge til hjemlandet, penger ment for humanitære formål.

Hardhendt behandling

I Høyesterett har to landsmenn fått den samme bota, mens en fjerde må sone seks måneder i fengsel i forbindelse med pengetransaksjonene.

I Høyesteretts dom, som lagmannsretten nå har sluttet se til, er politiets framgangsmåte tatt med som en formildende omstendighet.

-  Under etterforskingen har politiet gått svært hardhendt fram. Bakgrunnen for politiets framgangsmåte var at Økokrim fikk kjennskap til saken gjennom undersøkelser for å avdekke finansiering av internasjonale terrornettverk, og i den allmenne terrorfrykt som rådet etter 11. september 2001, handlet politiet ut fra mistanke om at det fra et kontor i Oslo ble kanalisert penger til et slikt nettverk.

Nødvendig pengehjelp

Gjennom etterforskingen er det ikke blitt funnet noen holdepunkter for at kontoret har deltatt i finansiering av terrornettverk, ifølge Høyesterett.

Norsk terrorsak endte med bot

En dommer i lagmannsretten ville frifinne nibarnsfaren ut fra at somalierne var i en nødssituasjon, fordi pengehjelpen til Somalia var nødvendig og direkte livreddende.

World Trade Center kollapser etter å ha blitt truffet av et kapret passasjerfly. Det somalistiske miljøet var mistenkt for å ha finansiert et terrornettverk i etterkant av dette.