Norske bedrifter har bidratt med komponenter til masseødeleggelsesvåpen

- Vi vet at produkter og teknologi har havnet på feil hender.

LEGGER FRAM RAPPORT:  PST sjef Janne Kristiansen. Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)
LEGGER FRAM RAPPORT: PST sjef Janne Kristiansen. Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NYDALEN (Dagbladet): PST navngir Iran som et av landene som driver virksomhet mot Norge og norske bedrifter.

«Iranske aktørers etterspørsel etter strategiske varer og teknologi vil trolig representere den største trusselen når det gjelder spredningsrelatert virksomhet i Norge i 2011.»

PST mener Iran ved flere anledninger har forsøkt å skaffe seg utstyr til produksjon av masseødeleggesvåpen gjennom kontakt med små norske bedrifter med vanskelig økonomi.

Overfor Dagbladet bekrefter PST-sjef Janne Kristiansen at norske bedrifter uvitende har eksportert produkter som kan utvikle masseødeleggelsesvåpen og som har havnet på feil hender.

- Ja, vi vet at det har skjedd, sier Kristiansen.

- PST har 27 avdelinger som jobber med å kartlegge bedrifter som eksporterer slik teknologi. Vi informerer om farene forbundet med at denne teknologien kan ende hos feil mottager. For eksempel kan en mottager i Sør-Korea raskt bety at produktet vil havne i Nord-Korea, sier Kristiansen.

Blant komponentene av interesse som norske bedrifter eksporterer benyttes flere i legemiddelindustrien.

Også norske bedrifter i utlandet er utsatte for spionasje, mener PST.

«Etterretningstjenestene vil forsøke å utnytte den jevnlige kontakten med norske aktører for å få tilgang til den informasjon som skaper norske konkurransefortrinn.»

Våpen På hjemmebane bekymres PST over ny aktivitet blant høyreekstreme.

- Dersom sterke lederskikkelser vokser fram i det høyreekstreme miljøet, kan det vokse, sier PST-sjef Janne Kristiansen på dagens pressekonferanse, der hun legger fram PSTs trusselvurdering for 2011.

Blant grupperingene som er på frammarsj i Norge er National defence league. I tillegg har russiske nynazister forsøkt å etablere seg i Norge. Hun beskriver miljøene som anti-islamske, nasjonalistiske og rasistiske.

Høyreekstremes kontakt med kriminelle miljøer gjør at tilgangen på våpen kan bli lettere. Dermed kan volden i sammenstøt med meningsmotstandere eller overfall mot personer bli grovere.

Rapporten ligger tilgjengelig på nett og tar for seg det etterretningstjenesten ser for seg av utfordringer for Norge i 2011.

Kristiansen mener situasjonsbildet i 2011 er preget av økende grad av usikkerhet. Hun frykter at islamfiendtlige grupper kan bidra til økt voldsbruk.

Sosiale nettsteder Men også blant islamister i Norge er det aktivitet, særlig på nettet.

PST slår fast at «enkelte ekstreme islamister fremstår i dag som mer globalt orienterte, og det er i hovedsak disse som kan utgjøre en direkte trussel mot Norge i året som kommer»

- Sosiale nettsteder er blitt viktige steder for å spre ekstrem islamisme. Unge utsettes for propaganda for å gjennomføre terrorhandlinger, sier Kristiansen.

Flere nordmenn har vært i land som Pakistan, Somalia og Afghanistan, der de de har fått opplæring i treningsleire for terrorister.

- Noen av disse vil returnere til Norge. Opphold i treningsleire øker motivasjonen for å gjennomføre terrorhandlinger i Europa, sier Kristiansen.

PST ser med bekymring på hvordan terrorhandlinger i Europa i økende grad planlegges eller gjennomføres av enkeltpersoner som ikke er klart tilknyttet et nettverk eller en gruppe meningsfeller. Det gjør dem vanskeligere å identifisere og stanse, frykter PST.

Få venstreekstreme PST beskriver tilveksten til venstreekstreme grupper som lav. Samtidig frykter de økt rekruttering til miljøet, dersom høyreekstreme grupperinger tiltar i styrke.