FEM AV SEKSTISEKS: Her er fem av ofrene etter at en selvmordsbomber sprengte en bombe laget av terroristen Abdallah Barghoutis, som har rett til 6000 kroner i månedslønn i tillegg til andre sosiale ytelser på grunn av at han sitter i israelsk fengsel. Fra øverst til venstre: Hemda (2), Mordechai, Ra'aya (14), Tzira og Yitzhak (4). Foto: EPA/Israleske myndigheter
FEM AV SEKSTISEKS: Her er fem av ofrene etter at en selvmordsbomber sprengte en bombe laget av terroristen Abdallah Barghoutis, som har rett til 6000 kroner i månedslønn i tillegg til andre sosiale ytelser på grunn av at han sitter i israelsk fengsel. Fra øverst til venstre: Hemda (2), Mordechai, Ra'aya (14), Tzira og Yitzhak (4). Foto: EPA/Israleske myndigheterVis mer

- Norske bistandspenger går til å lønne terrorister

Abdallah Barghoutis bomber drepte 66 mennesker. Nå får han utbetalt 6000 kroner i måneden mens han sitter i fengsel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): 9. august 2001 gikk en mann inn i restauranten Sbarro midt i Jerusalem, bærende på en gitarkasse. I gitarkassa var det ei bombe på mellom fem og ti kilo, innpakket i nagler, skruer og bolter, for å gjøre skaden størst mulig.

Familien Schijveschuurder var på besøk i Jerusalem for å slappe av noen dager, og sju av familiemedlemmene satt og spiste da restauranten ble omgjort til et levende helvete av den hjemmelagde koffertbomba.

Totalt døde 15 mennesker og 130 ble skadd i selvmordsaksjonen, men familien Schijveschuurder ble hardest rammet. Mora Tzira og faren Mordechai døde begge i terrorangrepet. I tillegg døde lille Hemda (2), hennes bror Yitzhak (4) og søsteren Ra'aya (14). Ytterligere to søstre ble skadd i angrepet som ble utført under den andre intifadaen.

Tre eldre brødrene som ikke var med ut for å spise, identifiserte likene til sine foreldre og søsken seinere samme dag.

Mannen som bygde koffertbomba heter Abdallah Barghouti - «Hamas' ingeniør», en mann som har innrømmet at han var hjernen bak en rekke terrorangrep som likner på det som rammet Sbarro-restauranten. Totalt døde 66 mennesker av Barghoutis bomber før han i 2004 ble pågrepet og i dag soner han 67 livstidsdommer i israelsk fengsel.

Terroringeniør får lønnsøkning Ifølge vaktbikkja Pal Watch (pdf) vedtok de palestinske selvstyremyndighetene (PA) 13. april i år et nytt sett med regelverk for fanger som har deltatt i «kampen mot okkupasjonen». Organisasjonen skriver at det nye regelverket kun er en formalisering av det som allerede har vært praksis i lang tid.

Det nye regelverket er gode nyheter for terroristen Abdullah Barghouti. Takket være det nye regelverket er han eller hans familie sikret 6000 kroner i lønn hver måned. I tillegg får hans familie billigere utdanning og annen økonomisk støtte, takket være at han soner en terrordom.

«HAMAS' INGENIØR»: Abdallah Barghouti sitter i israelsk fengsel. Han har uttalt at han vil fortsette kampen mot israelsk okkupasjon i «hele Palestina», hvis han noen gang kommer ut.
«HAMAS' INGENIØR»: Abdallah Barghouti sitter i israelsk fengsel. Han har uttalt at han vil fortsette kampen mot israelsk okkupasjon i «hele Palestina», hvis han noen gang kommer ut. Vis mer

Abdullah Barghoutis familie vil om ikke lenge få bedre råd, da har nemlig familiefaren sonet ti år av sine 67 livstidsdommer og vil få en lønnsøkning på 50 prosent.

Abdullah Barghouti er bare én av 5500 fanger som får lønn fra PA mens han soner en terrorrelatert dom i israelske fengsler, og det er kun motstand mot okkupasjonen som gir rett til denne type ytelser. Sitter man i israelsk fengsel for et simpelt tyveri, får man ingen lønn.

Lønna øker Pal Watch siterer PAs offisielle avis, al-Hayat, på det nye regelverket (faksimile i høyre marg) og mener at giverlandene til de palestinske selvstyremyndighetene må stoppe pengestrømmen for å hindre at terrorisme blir en måte å brødfø sine familier.

I al-Hayat-artikkelen som sto på trykk 15. april i år, heter det at utbetalingene beror på at «PA får inn nok støtte».

Her er en oppsummering av PAs støtteordninger for terrorister som soner i israelske fengsler:

• Totalt utbetaler PA 27 millioner kroner i direkte lønn til terrorister.

• Man tjener mer jo lenger man sitter i fengsel, men allerede fra dagen man blir arrestert, får man en månedslønn på 2100 kroner (minstelønn). De som har sittet fem år i fengsel får 6000 kroner i måneden, mens de som har sittet over 30 år i fengsel, får over 18 000 kroner utbetalt.

• I tillegg til lønn, får fangene ektefelletillegg på 450 kroner, samt et tillegg på 70 kroner per barn de har under 18 år.

• Av det totale lønnsbudsjettet til PA, går 2,5 prosent i lønn til fanger. Ytterligere 3,5 prosent går til familiene til «martyrer».

Norge spiller nøkkelrolle Norge er leder av Giverlandsgruppa for palestinerne, hvis formål er «å arbeide i fellesskap for å bringe fredsprosessen fram til målet om en tostatsløsning». Giverlandene kanaliserer penger gjennom PA for å bygge en framtidig palestinsk stat. Norge bidro med nye 240 millioner kroner i vår.

Penger som går til å lønne terrorister, ifølge Pal Watch.

Norge er dermed et av de viktigste landene som Pal Watch henvender seg til, når de ber om at den direkte støtten til PA kuttes for å hindre støtte til terrorisme.

13. april, samme dag som de nye reglene for lønnsutbetalinger til terrorister ble iverksatt, uttalte utenriksminister Jonas Gahr Støre følgende i etterkant av et møte i Giverlandsgruppa:

- Jeg merker meg med tilfredshet at palestinske myndigheters levering av offentlige tjenester og gjennomføring av reformer i følge Verdensbanken kommer godt ut av sammenligninger med mange mellominntektsland. I tillegg melder Det internasjonale pengefondet at palestinske reformer er kommet så langt at den offentlige finansforvaltningen ikke bare er rede til å støtte opp under en stats funksjoner, men er til og med er blitt en modell for andre utviklingsland, sa Støre.

UD: - Sosialstønad Dagbladet har stilt regjeringen en rekke spørsmål angående Pal Watchs opplysninger, men utenriksdepartementet avviser problemstillingene og omtaler lønnsutbetalingene som sosiale ytelser.

FAKSIMILE: Artikelen i den offisielle PA-avisa al-Hayat (pdf) der de nye retningslinjene for lønn til fanger framlegges.
FAKSIMILE: Artikelen i den offisielle PA-avisa al-Hayat (pdf) der de nye retningslinjene for lønn til fanger framlegges. Vis mer

- PA har på samme måte som andre lands myndigheter en rekke ulike ordninger for sosiale overføringer til sine innbyggere, inkludert personer som sitter i fengsel. Sosialstønad til familiene til palestinere i israelske fengsler inngår i det totale palestinske sosial- og trygdesystemet og er ment å kompensere for bortfall av inntekt. Slike sosiale overføringer har vært gjort så lenge PA har eksistert og har en sosial begrunnelse, inkludert hensyn til barn i familien, skriver Frode Overland Andersen i UD i en epost.

At fangene har høyere gjennomsnittslønn enn lærere, soldater og andre som utfører nøkkelfunksjoner i en framtidig palestinsk stat, kommenterer ikke UD.

UD mener heller ikke at det er vedtatt et nytt lovverk:
 
- PA opplyser at det ikke vedtatt ny lovgivning av betydning for denne typen velferdsordninger i det siste. Det foreligger derimot et lovforslag fra de fengselsinnsattes interesseorganisasjon som ikke er vedtatt og som trolig heller ikke vil bli behandlet i nær fremtid, skriver Overland Andersen videre.
 
- Norge har kontinuerlig kontakt med PA og andre givere for å sikre at vår bistand til palestinske myndigheter brukes i tråd med forutsetningene.
 
Hans Olav Syversen (Krf) er leder i Israels venner på Stortinget. Han forventer at UD forsikrer seg om at penger Norge gir til PA ikke går til understøtte for terrorister og deres familier.

- Jeg vil følge opp dette i løpet av neste uke, sier Syversen til Dagbladet.

- Solidaritet Hussein Ibish, et ledende medlem i American Task Force on Palestine, avviser rapporten fra Palestinian Media Watch og mener de angriper en praksis som har vart i lang tid og som ikke den israelske regjering protesterer mot.

- PA har gitt stipendier til alle palestinere som er fengslet i Israel siden den administrative organisasjonen ble dannet i 1994. Det inkluderer noen personer jeg vil anse som terrorister. Pengene går i stor grad til de innsattes familier for å ta vare på dem. Det er en gest av solidaritet, ikke med en enkelt innsatt, men en hel gruppe med innsatte, sier Ibish til Fox News.

Itamar Marcus, en av forfatterne av rapporten og leder av Palestinian Media Watch, sier at flere republikanske politikere arbeider med et lovforslag som skal hindre amerikansk støtte til PA, så lenge de betaler ut lønn til terrorister eller deres familier.

AVVISER RAPPORT: Det norske utenriksdepartementet avviser at de palestinske selvstyremyndighetene betaler ut lønn til terrorister. Her er utenriksminister Jonas Gahr Støre sammen med den palestinske statsministeren Salam Fayyad. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
AVVISER RAPPORT: Det norske utenriksdepartementet avviser at de palestinske selvstyremyndighetene betaler ut lønn til terrorister. Her er utenriksminister Jonas Gahr Støre sammen med den palestinske statsministeren Salam Fayyad. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX Vis mer

Den israelske ambassaden i Oslo ønsket ikke å kommentere rapporten.

FØLGER OPP: Hans Olav Syversen (Krf) er leder av Israels venner på Stortinget. Han vil følge opp om norsk bistand ender opp med å støtte terrorisme. Foto: Ned Alley / Scanpix
FØLGER OPP: Hans Olav Syversen (Krf) er leder av Israels venner på Stortinget. Han vil følge opp om norsk bistand ender opp med å støtte terrorisme. Foto: Ned Alley / Scanpix Vis mer