KREFTFUNN: Oljearbeidere i Nordsjøen er mer utsatt for kreft enn normalbefolkningen, viser forskningen til postdoktor Jo S. Stenehjem ved Kreftregisteret. Her er plattformen Gullfaks sett fra helikoptervindu i oktober 2002. Fotomontasje: Aleksander Nordahl/Kreftregisteret
KREFTFUNN: Oljearbeidere i Nordsjøen er mer utsatt for kreft enn normalbefolkningen, viser forskningen til postdoktor Jo S. Stenehjem ved Kreftregisteret. Her er plattformen Gullfaks sett fra helikoptervindu i oktober 2002. Fotomontasje: Aleksander Nordahl/KreftregisteretVis mer

Norske forskere slår alarm: Oljearbeidere har utviklet kreft selv om benzen-nivåene de ble utsatt for er lavere enn det myndighetene regner som forsvarlig

- Urovekkende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I en fersk studie har postdoktor Jo S. Stenehjem og medarbeidere ved Kreftregisteret sett på sammenhengen mellom benzeneksponering i arbeidsmiljøet på oljeplattformer i Nordsjøen og risiko for lymfe- og blodkreft blant 25 000 mannlige offshorearbeidere.

Studien er nylig publisert i anerkjente British Journal of Cancer.

Undersøkelsen er utført i samarbeid med ledende forskere på benzen-relatert kreftsykdom fra det amerikanske, føderale kreftforskningsinstituttet U.S. National Cancer Institute. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

- Ser sammenheng - Vi ser en sammenheng mellom benzeneksponering og flere kreftformer som vi tidligere ikke har regnet med. Resultatene tyder på at kreftrisikoen øker i takt med økende benzeneksponering - selv ved benzennivåer som ligger lavere enn dagens tillatte konsentrasjoner, sier Stenehjem.

For arbeidere på land er tillatte grenseverdi for benzen satt til 1 ppm (parts per million). Grenseverdien for offshorearbeidere er satt til 0,6 ppm fordi de går lengre skift.

Sammenhengen var tydeligst for kreftformene multippelt myelom og akutt myelogen leukemi, og antydningsvis til stede for kronisk lymfatisk leukemi.

- Det er viktig å understreke at det ikke er funnet høyere risiko for lymfe-, blod- og beinmargskreft blant offshorearbeidere generelt enn i den øvrige befolkningen, sier Stenehjem, som har tatt doktorgrad på dette emnet.

- Urovekkende - Blant dem som er mest eksponert for benzen, slik som prosessarbeidere, fant vi en økt risiko for visse kreftformer i blod og lymfe. Det er relativt sjeldne kreftformer, men det er urovekkende at man ser risiko ved eksponeringsnivåer som tidligere har vært ansett som forsvarlige.

Graden av eksponering i Nordsjøen er vurdert av eksperter ved Universitetet i Bergen. Det forelå få målinger for årene før 1990, men gjennomgang av tilgjengelige kartlegginger tydet på at nivåene har ligget innenfor de krav som stilles av tilsynsmyndighetene.

I juni 2014 skrev Dagbladet om Stenehjems doktorgradsarbeid. Kreftregisteret slo alarm etter å ha funnet for mye brysthinnekreft, blærekreft, spiserørskreft og blodkreft blant oljearbeidere i Nordsjøen.

Den nye publikasjonen er tuftet på det samme materialet.

- Funnene som nå er publisert i British Journal of Cancer er en mer omstendelig analyse enn den som inngikk i doktorgradsarbeidet, sier Jo S. Stenehjem.

Ikke farlig å fylle bensin Benzen er et løsemiddel som finnes naturlig i olje og i bensin- og petroleumsprodukter. Små mengder finnes også i eksos og røyk fra fossilt brensel, samt i tobakksrøyk.

Benzen benyttes også som produksjonsstoff i kjemi- og prosessindustrien og kan også finnes i slike arbeidsmiljøer.

Selv om han mener det er urovekkende at kreftrisikoen øker også ved lavere benzennivåer enn det som til nå er blitt betraktet som forsvarlig, mener Stenehjem det først og fremst er folk som blir eksponert for det giftige hydrokarbonet på jobb som bør ta seg i vare.

- For vanlige folk som deg og meg er det nok ikke grunn til bekymring ved hverdagslig håndtering av løsemidler i friluft som for eksempel å fylle bensin. Men dette er også fordi benzen er svært flyktig og fordamper raskt. Jobber man derimot med benzen eller andre løsemidler uten tilstrekkelig ventilasjon over tid, vil verneutstyr som beskytter mot inhalasjon og hudkontakt straks være aktuelt og nødvendig. Eksponeringens skadepotensial avhenger av varighet og dose, sier kreftforskeren.

Gir støtte til mistanke I mer enn 100 år har man visst at benzen kan skade beinmargen. På 1920-tallet ble det første gang beskrevet leukemi (blodkreft) som man trodde skyldtes benzeneksponering.

I 1982 ble stoffet klassifisert som sikkert kreftfremkallende for mennesker, og det er godt dokumentert at benzen kan forårsake akutt myelogen leukemi.

I de senere år har man fått mistanke om at kreft kan utløses ved lavere benzennivåer enn det man tidligere har trodd. I tillegg er det studier som tyder på at risikoen øker ikke bare for én, men for flere typer kreft i i lymfe, blod og beinmarg.

Kreftregisterets nye studie blant offshorearbeidere gir støtte til disse mistankene.

I 2013 var det 1465 menn og 1066 kvinner i Norge som fikk diagnostisert kreft i blod, lymfe eller beinmarg.