Norske jøder med penger på konto i Sverige

STOCKHOLM (NTB): En liste med 649 bankkonti som kan ha tilhørt jøder som forsvant under annen verdenskrig, ble i dag offentliggjort i Stockholm. Det er en rekke norske navn på listen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Listen er satt sammen av en kommisjon som utreder hvordan Sverige håndterte jødiske bankkonti etter krigen.

Listen omfatter ikke bare jødiske konti. Det fremgår av navnene. Mange av kontoinnehaverne har ikke-jødiske navn. Til og med navn på tyske tjenestemenn ved nazistenes legasjon i Stockholm er med på listen.

Felles for alle konti er at deres eiere var bosatt i utlandet, og at kontoene ikke er rørt etter krigen.

Men kontoene er som regel små. Til sammen dreier det seg om om lag sju millioner kroner i dagens pengeverdi. Noen av kontoene er svært små, sier Rolf Wirtén, som har ledet utredningen. Men han nekter å si hvor store de enkelte konti er.

Rene konti fikk bare rente i ti år etter krigen. Men aksjer og andre verdipapir har forrentet seg i løpet av disse årene etter krigen og vokst kraftig i verdi.

Kommisjonen som behandler jødiske midler i Sverige i tiden før andre verdenskrig ser ikke bare på navnene for å finne ut om innehaveren er jøde eller ikke. Derfor offentliggjør de samtlige konto-innehaveres navn, og håper at eventuelle overlevende eller etterfølgere skal kunne gi seg til kjenne.