- Norske kriminelle finansierer terrorisme

Politiet fastslår at 60 kriminelle personer av utenlandsk opprinnelse bidrar til finansiering av internasjonal terrorisme gjennom kriminalitet i Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en fersk analyserapport fra etterretningsseksjonen ved Oslo politidistrikt, som Dagbladet har fått tilgang til, konstaterer politiet:

«... kriminalitet som begås i Oslo er motivert av ønske om støtte til terrorrelaterte grupper.»

I rapporten heter det videre: «... utviklingen i internasjonale konflikter påvirker motivasjonsgrunnlaget for denne type kriminalitet.»

Rapporten som er laget av etterretningsseksjonen ved Oslo politidistrikt, er entydig i sin konklusjon:

Ulike kriminelle nettverk i Norge bidrar til finansiering av internasjonal terrorisme.

«Prosjekt Kronerulling»

Etter terrorattentatene mot World Trade Center i New York og Pentagon utenfor Washington DC i USA den 11. september 2001, gjennomførte Oslo politidistrikt i 2002 «Prosjekt Kronerulling».

Et prosjekt som etterretningspolitiet etablerte med et faglig nettverk basert på ekspertise fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Universitetet i Oslo, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Kripos, Økokrim, Utlendingsseksjonen ved Oslo politidistrikt, Kredittilsynet, Norges Bank, Tollvesenet, Europol og politiets sambandstjenestemenn i utlandet.

Politiinspektør Iver Stensrud, sjef for etterretningsseksjonen i Oslo-politiet, framhever i rapporten at dette samarbeidet har vært av uvurderlig betydning for innhenting av supplerende opplysninger der politiets registre ikke var utfyllende.

I rapporten blir det slått fast at kriminalitet utført i Oslo kan knyttes direkte til internasjonal terrorvirksomhet.

60 kriminelle

Erfaringene og resultatet fra «Prosjekt Kronerulling» skal ifølge politirapporten vise at om lag 60 kriminelle personer i Oslo kan ha bidratt til finansiering av terror gjennom kriminalitet.

De 60 personene blir knyttet til sju forskjellige kriminelle nettverk, som igjen kan relateres til internasjonale terrorgrupper.

I politirapporten, som er laget av politiinspektør Iver Stensrud ved etterretningsseksjonen ved Oslo politidistrikt, blir de 60 kriminelle knyttet direkte opp mot organiserte kriminelle, etniske nettverk.

De 60 personene representerer en rekke miljøer og ulike grupper. I rapporten heter det:

«... kurdiske, irakiske, islamistiske, iranske, somaliske og albanske miljøer.»

Videre heter det:

«Men det er særlig for kurdiske og somaliske miljøer sammenhengen mellom kriminalitet og terror er så godt dokumentert at den må kalles sannsynlig.»

- Restaurantdrift

Verken Oslo-politiets kriminalsjef Hans Halvorsen eller politiinspektør Iver Stensrud ville i går snakke med Dagbladet om den oppsiktsvekkende rapporten som konstaterer sammenheng mellom kriminalitet i Oslo og internasjonal terrorisme.

- Det er for tidlig for oss å kommentere rapporten. Vi vil ikke gå i detalj om dette nå. Det er ikke rom for det, sier informasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal ved Oslo politidistrikt.

- I hvilke typer kriminalitet har politiet avdekket forbindelser til internasjonal terrorisme?

- Blant annet økonomisk kriminalitet, sier Sagedal.

- Kan du være mer konkret?

- Jeg ønsker ikke å si noe særlig mer, men jeg kan bekrefte at vi følger de kriminelle nettverkene og har funnet forbindelser i Oslo fra kriminalitet via restaurantdrift til internasjonal terrorisme, sier informasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

Andre kilder med inngående kunnskap til de kriminelle, etniske miljøene bekrefter overfor Dagbladet at politiet har indikasjoner som viser at fortjeneste fra narkotikatrafikk i Norge skal ha havnet hos internasjonale terrorgrupper.