Norske kvinner vil ha flere barn

For første gang svarer et flertall av norske kvinner at tre barn er det ideelle. Fram til nå har flertallet sett tobarnsfamilien som idealet, viser nye data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 1977, 1988 og i 1999 har norske kvinner blitt spurt av SSB om hva de anser som det idelle barnetall for en familie i Norge. Og tallene fra i fjor viser en interessant forskyvning: Mens det blant kvinnene på -70 og -80-tallet var et flertall som valgte to barn som det idelle, viser svarene fra i fjor at nå mener et flertall at tre barn er det «riktige» antall.

Ettbarnsfamilien ut

Det er SSB-forskerne Torkild Hovde Lyngstad og Turid Noack som står bak undersøkelsen som viser at ni av ti kvinner svarer enten to eller tre barn når de blir spurt om ideelt barnetall.

Det er derfor ikke mange som drømmer om store familier (minst fire barn). Mellom seks og åtte prosent ser store familier som det ideelle, og dette tallet har endret seg lite. Ettbarnsfamilien, eller barnløshet, har ekstremt liten oppslutning. Bare én prosent mener det er det ideelle for en familie i Norge.

Forskerne hadde som utgangshypotese at unge, barnløse kvinner kunne komme til å skifte mening etter hvert som de ble eldre og merket byrdene ved foreldreskapet. Altså at de så for seg å få flere barn, før de selv hadde prøvd. Dette viser seg imidlertid ikke å stemme. Tvert imot blir kvinnene mer tilbøyelig til å ønske seg flere barn når de er fra 35 til 44 år enn når de er helt unge.

Flest på Vestlandet

Oppfatningen om idealfamilien varierer en god del mellom landsdelene og mellom tett- og spredtbygde strøk. Kvinner fra spredtbygde strøk på Vestlandet og Nord-Norge topper statistikken med henholdsvis 3,1 og 3 som det idelle. Kvinner fra tettbygde strøk i Akershus og Oslo ligger på bunn med et gjennomsnitt på 2,4 barn.

Høye idealer

Felles for intervjuundersøkelsene som er gjort på -70, -80 og på slutten av -90-tallet er at det ideelle barnetallet og det faktiske ikke stemmer overens. Kvinner sier at det er ideelt å få flere barn enn det de faktisk får. Forskerne konstaterer at det norske samfunnet i større grad enn de fleste europeiske land er lagt til rette for barnefamilier.

- Kanskje bidrar dette til at idealene blir høyere og dermed vanskeligere å realisere, spør de.