- Norske partier driver med amatørbistand

Lite som tyder på at det hjelper, mener forsker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Norske politiske partier hjelper nye demokratier i utvikling gjennom bistandsorganisasjonen Norsk senter for demokratistøtte (NDS).

I en kronikk i dagens utgave av Dagbladet, får organisasjonen krass kritikk av Inge Amundsen, seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt.

- NDS driver med amatørbistand, sier forskeren, som tidligere var medlem i rådet for NDS.

Den norske organisasjonen ignorerer åpenbart de prinsippene som burde ligge til grunn for denne type bistand, mener forskeren. Han kritiserer blant annet senteret for å i liten grad etterspørre forskningsbasert kunnskap og at de tar lite hensyn til unge demokratienes virkelige behov.

Urimelig kritikk

Christian Angell (H), styreleder i NDS, er overrasket over den sterke kritikken fra CMI-forskeren.

- Å kalle dette for amatørbistand er urimelig. Men vi har et budsjett på bare sju millioner kroner, det er bregrenset hva vi kan gjøre.Tanken bak NDS er at partiene ofte utgjør et svakt ledd i de politiske strukturene i fattige land, og at norske partier kan styrke demokratiutvikling ved å støtte landenes politiske partier.

«Bukken og havresekken»

FÅR STØTTE AV SP: Støttespillere til partiet CCM jubler i gatene på Zanizibar, Tanzania. Foto: Reuters
FÅR STØTTE AV SP: Støttespillere til partiet CCM jubler i gatene på Zanizibar, Tanzania. Foto: Reuters Vis mer

I 2006 ble NDS omorganisert fra å være et rådgivende organ for Utenriksdepartement til å bli underlagt et styre der alle partier på Stortinget deltar. Med andre ord er både bevilgningen og forvaltningen overlatt til partiene selv.

- Partiene tenker mer på hvem de har lyst til å støtte enn hva som trengs. Hvis en analyserer hva et utviklingsland trenger for å utvikle demokrati, er det ikke sikkert en kommer fram til at støtte fra for eksempel Arbeiderpartiet til landets sosialdemokratiske parti er det beste, sier Amundsen.

Hjelper ikke

Seniorforskeren har skrevet en rapport der han sammenlikner NDS med liknende organisasjoner i andre europeiske land. Mens andre land satser på bred støtte til flerpartiorganer, satser de norske partiene finner et enkelt søsterparti det aktuelle utviklingslandet, konkluderer han.

I praksis er det snakk om at representanter for norske partiers internasjonale sekretariater, gjennom besøk og seminarer, utvikler et samarbeid med partier som står for en tilsvarende ideologi i mottakerlandet. - Dessverre er det ingenting som tyder på at dette hjelper, sier Amundsen.

Tynn rapport

Angell fra Høyre påker at demokratiarbeid tar lang tid.

- Men jeg har selv sett at vårt arbeid bærer frukter, sier han, og avviser at de norske partiene bare samarbeider med partier de anser som ideologiske partnere.

- Norske partier driver med amatørbistand

- Arbeidet består i å skolere politikerne i hvordan de for eksempel skal arrangere et møte, lage løpesedler eller skaffe partikandidater. Men vi snakker aldri om politisk filosofi eller ideologi. Det gjør ingen av oss.

Bildet av NDS som en organisasjon som ikke tar hensyn til forskningsbasert kunnskap eller virkelige behov kjenner han ikke igjen.

- Dette virker som en veldig tynn rapport med flere faktafeil. Blant annet er det feil at det bare er vi som satser på samarbeid med enkeltpartier. Også Tyskland gjør dette i stor grad.