Norske Skog sparker 600

Staben på Follum reduseres med 80.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||Markedet for avis- og magasinpapir kjenner den internasjonale finanskrisen på kroppen ettersom lavere annonsevolumer og strukturelle endringer fører til mindre etterspørsel etter papir internasjonalt.

— I første kvartal 2009 var vår kapasitetsutnyttelse på 76 prosent, noe som medførte et svakt resultat. Vi kan ikke sitte stille og se på at våre økonomiske resultater faller. Derfor iverksetter vi nye kraftige tiltak for å redusere konsernets samlede kostnader, forbedre kontantstrømmen og ta ut overkapasitet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.
På Oslo Børs ble nyheten positivt mottatt. Mange hadde fryktet en mulig nedleggelse av avdelingen på Follum, men da dette ikke skjedde steg aksjen med 3,04 prosent og handles til en kurs på 11.18 fredag formiddag. Det er første gang aksjen stiger på flere uker.

Hittil i år har aksjen falt med 17,19 prosent.
Flytter produksjon
Norske Skog vil flytte produksjonen av forbedret avispapir fra avdelingen på Follum til avdelingen i Skogn, og la Follum gradvis spesialisere seg på produksjon av bokpapir.
Dette er avhengig av at det blir bygget et nytt blekeri hos avdelingen på Skogn. Norske Skog Skogn er en av konsernets mest kostnadseffektive bedrifter.
Endringene betyr en nedbemanning på Follum fra 420 ansatte i dag til 340 ansatte. Denne nedbemanningen skal skje i løpet av 2009.

Fabrikken på Follum har i dag to papirmaskiner i drift, én for forbedret avispapir og én for magasinpapir. I tillegg jobber Norske Skog med å etablere ny virksomhet innenfor bioenergi på Follum. Arbeidet med å få dette til vil bli forsterket.
Kostnader reduseres
Norske Skog vil redusere investeringene i konsernet med 400 millioner kroner i år. Investeringer i eksisterende virksomhet vil bli redusert også i årene framover.
Også ved hovedkontoret skal kostnadene reduseres. Kuttet blir på 20 prosent i forhold til 2008, og innsparingene skal gjennomføres både ved nedbemanninger og andre kostnadskutt.
— Ytterligere nedbemanning og kostnadsreduksjoner er krevende for alle medarbeidere i Norske Skog. Vi vil rette mye innsats mot å hjelpe dem som mister jobben som følge av de nye tiltakene, sier Rynning-Tønnesen.

Norske Skog opplyser også at den midlertidige stansen av én av de to papirmaskinene i Parenco i Nederland vil bli permanent. Det betyr at arbeidsstokken i Parenco vil bli redusert med mellom 170 og 200 fra nåværende 428.
Det skal gjennomføres nedbemanning ved alle enheter i konsernet. Det antas at den samlede effekten av tiltakene gir en reduksjon i antall ansatte med rundt 600 personer. Dette utgjør 9 prosent av arbeidsstokken globalt.

(NTB)