Norske soldater i uran-eksplosjon

Fem nordmenn var tilstede da et amerikansk ammunisjonslager eksploderte i Kuwait i 1991. Lageret inneholdt uran-ammunisjon. Tyske aviser avslører nå at NATO har advart mot slik ammunisjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var i industriområdet Doha utenfor Kuwait by den veldige eksplosjonen inntraff 11. juli 1991. 53 mennesker ble skadd og 24 bygninger og 102 kjøretøyer ble ødelagt i den seks timer lange brannen.

- Hele greia ble lagt lokk på, sier lege Morten Andersen til Stavanger Aftenblad. - Men jeg er sikker på at mye skadelig gikk i lufta den dagen.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har senere bekreftet at hundrevis av soldater ble utsatt for røyk og partikler fra brennende uran-ammunisjon.

Tre av de fem nordmennene som var tilstede under eksplosjonen i Kuwait i 1991 oppgir at helsen deres endret seg etter tjenesten i området.

Andersen sier til Aftenbladet at han er skuffet over Forsvarets oppfølging.

- For tre år siden tok jeg kontakt med sjefen for min avdeling i Irak etter å ha sett flere TV-dokumentarer om Golfsykdommer. Han lovet å komme tilbake til meg. Jeg hørte aldri noe mer.

Lover helsesjekk

Men nå lover Forsvaret full oppfølging. Alle norske soldater som har tjenestegjort utenlands siden 1990 skal nå få tilbud om helsejekk.

- Vi registrerer at det har vært og er stor bekymring blant de som har vært ute og blant pårørende. For å få bekreftet eller avkreftet at det har vært problemer her vil vi gå ut i en bredt anlagt undersøkelse, sier pressetalsmann Kjell Grandhagen i Forsvarets Overkommando til P4.

Undersøkelsene vil gjøres i samarbeid med Statens helseundersøkelser og Folkehelsa.

Advarte mot uran

Tyske forsvarsmyndigheter bekrefter nå at de for to år siden ble advart av NATO om helserisikoen fra utarmet uran. I et dokument datert 16. juli 1999 advarer NATO soldater og hjelpearbeidere om en «mulig gifttrussel».

FNs miljøprogram UNEP jobber nå videre med å kartlegge omfanget av uranforurensing i Kosovo, og har satt flere laboratorier i sving for å se på om uranstøvet kan føre til helseskader.

Ekspertene strides fortsatt om det er noen sammenheng mellom Golkrigsyndromet og såkalt DU-ammunisjon. Strålingen er forholdsvis lav, men støvet som pustes inn kan bli liggende lenge i lungene, der strålingen kan gjøre større skade. I tillegg til eventuelle stråleskader kommer giftvirkningen av uranet, et tungmetall som kan gi diffuse plager.