Norske soldater til Irak

Regjeringen melder inn et ingeniørkompani til stabiliseringsstyrken som skal utplasseres i Irak før sommeren. Dette bekrefter utenriksminister Jan Petersen (H) overfor NTB.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jan Petersen (H) konsulterte den utvidede utenrikskomiteen i Stortinget mandag, og sa seg der trygg på at de folkerettslige sidene ved utplasseringen av styrken vil falle på plass.

-Jeg fikk den tilslutningen jeg ønsket. Realitetene i saken er klarert med Stortinget. Norge vil delta med et ingeniørkompani, og stabiliseringsstyrken kommer til å være i overensstemmelse med folkeretten. De gjenstående juridiske spørsmålene løser vi, det er jeg ikke bekymret for, sier Petersen.

Etter det NTB forstår planlegger regjeringen ut fra en forventning om at Sikkerhetsrådet kommer til å fatte et vedtak om dette i slutten av mai. Det arbeides intenst i FN for at en styrke kan utplasseres før sommeren.

Samtlige partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, stilte et ufravikelig krav om at en slik stabiliseringsstyrke må ha forankring i folkeretten dersom det skal bli aktuelt for Norge å delta. Dette betyr enten et nytt vedtak i FNs sikkerhetsråd eller en forespørsel fra en internasjonalt anerkjent overgangsregjering.

Avklare grunnlaget

- Vi arbeider videre med å avklare grunnlaget, og jeg følger meg ganske sikker på at dette vil gå. Da er Norge parat til å yte et bidrag, sier Petersen. En norsk kontingent vil trolig ligge på 100-150 mann, men ingen spesialstyrker av den typen som har lett etter terrorister i Afghanistan.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Petersen mener at statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) kan si til president George W. Bush at Norge etter alt å dømme vil komme til å stille styrker til disposisjon. De to møtes i Washington fredag.

- Det ville helt klart være ønskelig om Norge kunne delta på grunnlag av et FN-vedtak eller en anmodning fra et sivilt overgangsstyre. Men det vil også kunne finnes andre folkerettslige grunnlag å gjøre det på. Vi arbeider med å utrede disse spørsmålene nå, sier han.

- Ingen uenighet

Petersen åpnet også for andre typer folkerettslig grunnlag, men vil ikke utdype dette. Han vil heller ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å avklare hvordan Norge ved deltakelse i Irak skal unngå å få status som en okkupasjonsmakt.

Utenriksministeren avviser antydninger om at han selv og statsministeren har forskjellige holdninger til det folkerettslige grunnlaget.

- Jeg er her med et standpunkt som hele regjeringen står bak, sier han til NTB.

Arbeiderpartiet leder Jens Stoltenberg understreket sterkt at en stabiliseringsstyrke bare kan få den nødvendige legitimitet ved at den forankres i FN eller blir sendt som svar på en anmodning fra en regjering i Irak.

- Forutsetningen for at Arbeiderpartiet skal støtte dette, er at stabiliseringsstyrken er i overensstemmelse med folkeretten og at den ikke kan ses på som en del av okkupasjonsstyrkene, sier Stoltenberg.

Han legger til at et norsk bidrag må ha en humanitær karakter og nevner rydding av miner og eksplosiver som eksempler på dette. Etter det NTB forstår er dette nærmest ordrett slik Petersen formulerte seg på komitémøtet.

Kreativ leting

Senterparti-leder Åslaug Haga uttrykker en viss forundring over at regjeringen ikke hadde noe mer håndfast å komme med til den utvidede utenrikskomiteen. Hun ser dette som uttrykk for intern uenighet.

Haga frykter nå at regjeringen leter med lys og lykte etter en begrunnelse som kan framstilles som overensstemmende med folkeretten.

- Det virker som det foregår en kreativ leting etter noe som kan presenteres som folkerettslig forankret. Sp mener at det bare er FN eller en appell fra en lovlig valgt regjering som kan gi denne type legitimitet. Per i dag foreligger det ikke noe folkerettslig mandat, sier Haga.

SV-leder Kristin Halvorsen tror at en klar resolusjon i FNs sikkerhetsråd må til for at SV skal kunne støtte norsk deltakelse. Hun mener Bondevik må ta forbehold for at det kommer et FN-mandat før han tilbyr Bush norsk deltakelse under møtet i Washington.

Frp-leder Carl I. Hagen mener at Norge i utgangspunktet burde ha deltatt i krigen på amerikansk og britisk side, men at regjeringen nå kan rette opp noe av skaden ved å imøtekomme forespørslene om bidrag. Hagen mener at det ikke er behov for noe nytt vedtak i FN eller andre folkerettslige begrunnelser.

(NTB)

BEKREFTER: Jan Petersen bekrefter i dag at det nå jobbes med å sende norske soldater til Irak.