Norske styrker avbrøt trening av syrisk milits etter «alvorlig hendelse»

Kommer fram i skriftlig svar fra forsvarsministeren til Stortinget

En hittil ukjent «alvorlig hendelse» blant norsktrent milits som har kjempet mot IS, førte til at Norge midlertidig avbrøt treningen.

Det kommer fram i et skriftlig svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Stortinget tirsdag.

– Norske styrker oppdaget én alvorlig episode blant de lokale styrkene i den tidsperioden de var operative. Denne episoden ble rapportert og håndtert i tråd med etablerte retningslinjer både i nasjonale kanaler og innenfor koalisjonen, skriver Bakke-Jensen.

– I en periode mens episoden ble undersøkt, avbrøt norske styrker trening, rådgivning og støtte til partnerstyrken, heter det.

Forsvarsdepartementet vil ikke ut med flere detaljer om hendelsen.

– På grunn av gradering av informasjonen og hensyn til andre styrker i koalisjonen, kan jeg ikke gjenta detaljert informasjon utover dette i dette svaret, skriver Bakke-Jensen.

Som en del av den internasjonale koalisjonen mot IS, trente norske styrker lokale syriske styrker fra høsten 2016 til høsten 2017. Innsatsen skjedde i grenseområdene mellom Syria, Irak og Jordan.

Reagerer sterkt

SV-leder Audun Lysbakken, som har avkrevd regjeringen svar i saken, reagerer kraftig på opplysningene.

– SV er sterkt kritisk til at regjeringen ikke har offentliggjort disse opplysningene tidligere. De kaster lys over hvor vanskelig det er å kontrollere hvem Norge samarbeider med i Midtøsten, sier han til NTB.

Han mener opplysningene er viktige for at vi skal kunne ha en «realistisk debatt» om norsk krigsinnsats.

– Jeg ble svært overrasket over at denne saken ikke ble tema i forsvarsministerens redegjørelse for Stortinget 2. mai, konstaterer Lysbakken.

Daværende forsvarsminister orienterte Stortingets organer særskilt om denne episoden, fremgår det av Bakke-Jensens svar. Det betyr at Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité har vært orientert.

Vil få nye spørsmål

Samtidig har Lysbakken i et brev bedt Bakke-Jensen om å redegjøre for hva norske myndigheter har visst om hvem de norsktrente militsene har kjempet mot i Syria. Også dette svaret kom tirsdag.

Bakteppet er at militsene selv i Klassekampen har sagt at de også har kjempet mot Assad-regimets styrker, stikk i strid med intensjonen.

– Norske styrkers oppdrag og mandat har vært helt tydelig rettet inn mot støtte til og kapasitetsbygging av styrker som kjemper mot ISIL, skriver Bakke-Jensen, og bruker en annen betegnelse på IS.

Han viser til at Forsvaret ikke har hatt mulighet til å følge lokale styrers aktiviteter etter at Forsvarets oppdrag var avsluttet.

– Statsrådens svar grenser til forakt for Stortinget, mener Lysbakken, som mener Bakke-Jensen ikke svarer på ett eneste spørsmål.

– Det er fullstendig uakseptabelt at forsvarsministeren nekter å opplyse Stortinget om hvorvidt påstandene framsatt i mediene er riktige. Bakke-Jensen må ikke tro at han slipper unna med dette, han vil umiddelbart få nye skriftlige spørsmål, sier SV-lederen.

– Mangel på kontroll

SV og flere andre har advart mot farene ved å begi seg inn i slike treningsoppdrag i Midtøsten.

– Vi har hele tiden etterlyst kontroll med hvem vi samarbeider med i krigene i Midtøsten. At regjeringen nå forteller om det forsvarsministeren selv kaller en «alvorlig episode», understreker at vi har hatt god grunn til å frykte mangel på slik kontroll, sier Lysbakken.

Fra departementets side understrekes det at norske styrker hadde klar instruks om utelukkende å støtte lokale styrkes kamp mot IS, samt at mulige brudd på menneskerettighetene og folkeretten skulle følges opp og rapporteres.