Norske trålere er verstinger

- Ta fra kjeltringene retten til å fiske, sier fiskefuskjeger Arne Luther.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

TROMSØ (Dagbladet): Arne Luther har jaktet på fuskerne i fiskerinæringa i 40 år. Nå er han regiondirektør for Fiskeridirektoratet i Tromsø.

Luther tar nå et voldsomt oppgjør med den norske fabrikktråler-flåten. Han mener den norske havfiskeflåten jukser til seg fisk på bekostning av andre.

Tråleren «Tenor» er nå tatt for å ha kastet nesten 300000 kilo torsk og sei over bord.

Båten er en av de største i hele den norske fiskeflåten. Skandalen ryster norsk fiskerinæring.

Omdømmet på spill

- Episoden er ikke noe enkeltstående tilfelle. Alle som eier båter i havfiskemiljøet har kjent til at dette rovfisket foregår, hevder Arne Luther.

- Kan du bevise det?

- Bevis? Det er jo bare ei uke siden et annet rederi fra Vestlandet ble tatt med buksa nede for liknende forhold. Lovbruddene øker når kvotene er lave og rederne må slutte å tildekke virkeligheten. Dette er ikke bare et spørsmål om etikk og moral for den enkelte skipper og fisker, det er omdømmet til ei hel næring som står på spill når vi ser at jukset bare blir grovere og grovere, sier Luther.

- «Tenor»-saken er det mest groteske ressurskriminaliteten jeg noensinne har opplevd. Det ser ut til at den mest kjøttfulle delen av fisken er kastet på havet, mens halepartiet har gått til filetproduksjon om bord fordi det gir best pris. Det finnes ingen unnskyldning for en slik måte å behandle en fellesressurs på, sier Luther.

- Deretter forsyner trålere seg ulovlig i den fiskebingen de nettopp har forlatt. Dette undergraver hele tilliten til norsk fiskeriforvaltning.

Strakstiltak

- Når vi forklarer kystfiskerne at de må gå på land fordi vi skal styrke bærekraften i havet, så må de kunne føle seg sikre på at andre ikke tar seg til rette på en kriminell måte, sier han.

Han reagerer kraftig på at «Tenor» fortsatt får lov til å drive aktivt fiske.

- Båten burde straks ha vært tatt i arrest og fått inndratt retten til å fiske. Dersom fiskerne ser at kjeltringer vinner og de lovlydige taper, så er det nytteløst å tro at ressurskontroll skal ha troverdighet blant fiskerne, mener Luther.

Han krever tre strakstiltak for inntil 100 båter i fabrikk- og trålerflåten: Tida for offentlige inspektører ombord - betalt av rederiene, ikke myndighetene - er overmoden. Dette har Fiskebåtredernes Forbund selv tatt til orde for.Meldeplikt. Båtene må melde ankomst til Fiskeridirektoratet, med klarering av alle fangster og få tillatelse til lossing av fisk. Retten til å fiske må inndras for dem som blir tatt for grove overtredelser. Rederiet må miste lisensen midlertidig eller permanent.

SPEIDER ETTER FUSKERE: Regiondirektør Arne Luther (62) i Fiskeridirektoratet i Tromsø vil sette ressursplyndrerne på land for godt.